Eko-bonusy na samochody elektryczne

0
Rate this post

Mając na uwadze skutki gospodarcze wynikające z kryzysu Covid-19, przyjęto pewne zasady mające na celu ochronę podatników znajdujących się w największym stopniu w trudnej sytuacji.

W szczególności

  1. Odroczenie spłaty rat ułatwionych definicji ładunków powierzonych do odbioru (tzw. „scrapping-ter” oraz „balance and excerpt”) pierwotnie należnych od 2020 r.
  2. W szczególności rat należnych w 2020 r. i należnych od 28 lutego do 31 lipca 2021 r.
  3. Termin samoistnej realizacji wezwania do zapłaty zgłoszonych od 1 września do 31 grudnia 2021 r. zostaje wydłużony do 150 dni od zgłoszenia, zamiast 60. windykator nie będzie mógł prowadzić działań windykacyjnych.
  4. W przypadku planów ratalnych już istniejących przed rozpoczęciem okresu zawieszenia poboru, liczba rat wydłuża się z 10 do 18, co w przypadku niespłacenia skutkuje utratą przyznanej raty.

Dokonano pewnych korekt w dyscyplinie ulgi podatkowej w badaniach i rozwoju, aby przezwyciężyć pewne wątpliwości interpretacyjne związane z pierwotnym sformułowaniem środka. Ponadto przewiduje się uproszczenia przepisów dotyczących skrzynki patentowej.
Fundusz na odnowę floty samochodowej jest refinansowany w 2021 roku.

Czterdzieści

Przewiduje się refinansowanie środków podjętych w celu wyrównania kwarantanny dla Covid 19 z chorobą.

Urlop rodzicielski

Pracownicy najemni lub rodzice dzieci poniżej 14 roku życia prowadzący działalność na własny rachunek mogą wstrzymać się od pracy w przypadku zawieszenia działalności dydaktycznej lub edukacyjnej dziecka na cały lub część okresu zarażenia lub z powodu kwarantanny zarządzonej przez właściwe władze.

Dla pracowników Alitalii w administracji nadzwyczajnej zorganizowano środki wspierające dochód.

Zwolnienia z powodu COVID-19

Dekret refinansował również fundusz odpraw dla pracodawców, którzy zawieszają lub ograniczają pracę z powodu zdarzeń związanych z zagrożeniem COVID-19; w związku z rosnącą liczbą wniosków 200 mln euro przeznaczono na dochód z obywatelstwa na rok 2021.

PRAWNIK PAŃSTWA

zwolnienia-z-powodu-covid-19Rozporządzenie określające zasady organizacji i działania Prokuratury Państwowej (rozporządzenie Prezydenta RP – egzamin końcowy)Rada Ministrów, na wniosek Prezydenta Mario Draghiego i Ministra Administracji Publicznej Renato Brunetta, zatwierdziła do ostatecznego rozpatrzenia rozporządzenie, które ma zostać przyjęte dekretem Prezydenta RP, wprowadzające zasady organizacja i działalność Prokuratury Krajowej.

Rozporządzenie ingeruje w obowiązujące przepisy, także w świetle zmian dyktowanych ustawą nr. 145, która wprowadziła do składu prokuratury figurę „kierownika drugiego stopnia”.

Nowe rozporządzenie określa uprawnienia i funkcje tej nowej osoby, przewidując sześć niegeneratywnych stanowisk kierowniczych.

Wśród innych innowacji przewiduje się zdefiniowanie kadry personelu administracyjnego Prokuratury Krajowej z uwzględnieniem liczby spraw sądowych i doradczych otwartych w ciągu ostatnich trzech lat oraz dodatkowych parametrów, takich jak rzeczywiste nakłady pracy;

Aby umożliwić Prokuraturze Stanowej wyposażenie się w strukturę, która monitoruje rozwój ustawodawstwa i orzecznictwa oraz zapewnia prawnikom i prokuratorom narzędzia niezbędne do prowadzenia ich działalności zawodowej, powołano „Służbę Studiów i Doskonalenia Zawodowego”.

Wreszcie uregulowano liczbę osoby odpowiedzialnej za transformację cyfrową i wprowadzono liczbę osoby odpowiedzialnej za zapobieganie korupcji i przejrzystości oraz osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj