Informacje ze szkolenia dla kadry medycznej w Bydgoszczy – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Magdalena Pawlak, Główny Inspektorat Sanitarny Data publikacji: 26 listopad 2013

W dniach 20-21 września 2013 roku w Hotelu Brda w Bydgoszczy odbyło się szkolenie pt. „Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych” organizowane przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinasowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Uczestników szkolenia przywitała Pani Joanna Skowron – Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz, Kierownik Projektu.

Ekspertem i wykładowcą głównych bloków tematycznych podczas szkolenia był dr n. med. Krzysztof Liszcz, lekarz psychiatra, absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi oraz Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia.

Wszystkim Państwu dziękujemy za udział w szkoleniu i zapraszamy do odwiedzania strony Projektu (www.zdrowiewciazy.pl), na której na bieżąco zamieszczane są informacje o podejmowanych działaniach realizowanych w ramach Projektu.

Główny Inspektorat Sanitarny oraz pozostali Partnerzy Projektu zakładają, że wielopłaszczyznowe działania edukacyjne w szkołach i zakładach pracy, szkolenia dla przedstawicieli kadry medycznej oraz kilkuletnia kampania społeczna przyczynią się do zmiany zachowań zdrowotnych przyszłych matek oraz poprawy zdrowia ich potomstwa.