IV posiedzenie Komitetu Sterującego – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Magdalena Pawlak, Główny Inspektorat Sanitarny Data publikacji: 18 wrzesień 2013

W dniu 21 czerwca br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) odbyło się IV posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Instytucji Realizującej – Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz (Kierownik Projektu) oraz Pracownicy Departamentu, przedstawiciele Instytucji Partnerskich oraz zaproszeni goście: przedstawiciele Krajowej Instytucji Koordynującej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej) i Instytucji Pośredniczącej – (Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich) oraz przedstawiciel strony szwajcarskiej (Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy).