kardiologia-prenatalna.org.pl jest częścią zdrowiewciazy.pl

Kardiolog to lekarz, który jest ekspertem w zakresie opieki nad sercem i naczyniami krwionośnymi. Może on leczyć lub pomagać w zapobieganiu wielu problemom sercowo-naczyniowym. Może również specjalizować się w określonych obszarach, takich jak nieprawidłowy rytm serca, niewydolność serca lub problemy z sercem występujące od urodzenia.

Co Kardiologia Prenatalna to jest kardiolog?

Kardiolog to Kardiologia Prenatalnalekarz specjalizujący się w chorobach serca i naczyń krwionośnych. Potrafi on leczyć choroby serca i zapobiegać ich wystąpieniu.

Po Kardiologia Prenatalnaukończeniu czteroletniej szkoły medycznej, kardiolodzy spędzają trzy lata ucząc się ogólnej medycyny wewnętrznej jako rezydenci, a następnie co najmniej trzy lata specjalistycznego szkolenia.

Po 10 latach szkolenia kardiolog może przystąpić do egzaminu American Board of Internal Medicine. Nawet po uzyskaniu Kardiologia Prenatalnacertyfikatu, kardiolodzy uczą się tak długo, jak długo praktykują. Muszą nadążać za najnowszymi osiągnięciami w leczeniu pacjentów, Kardiologia Prenatalnaaby zapewnić najlepszą opiekę.

Czym zajmuje się kardiolog?

Kardiolog jest pracownikiem Kardiologia Prenatalnasłużby zdrowia, który może leczyć ból w klatce piersiowej, wysokie ciśnienie krwi i niewydolność serca, a także problemy z zastawkami serca, naczyniami krwionośnymi i inne problemy związane z sercem i naczyniami krwionośnymi. Może on zlecić badania, takie jak elektrokardiogram, echokardiogram i tomografia komputerowa (TK), aby dowiedzieć się, co jest nie tak. Po postawieniu diagnozy może zlecić leki, pomóc w rozpoczęciu zdrowszych ćwiczeń i nawyków żywieniowych lub wykonać cewnikowanie serca.

Czym zajmuje się kardiologKardiolog przeprowadzi Kardiologia Prenatalna badanie fizykalne i omówi z Tobą objawy, historię medyczną i wywiad rodzinny. Ważne jest, aby poinformować kardiologa o tym, czy inne osoby w rodzinie miały problemy z sercem, ponieważ może to zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z sercem.

Niektóre podstawowe informacje mogą dostarczyć kardiologowi cennych informacji na temat zdrowia układu sercowo-naczyniowego, np:

 • Waga.
 • Ciśnienie krwi.
 • Poziom cholesterolu.
 • Poziom glukozy (cukru) we krwi.

Lekarz przeanalizuje wszystkie te informacje i wyniki badań, aby określić czynniki ryzyka wystąpienia problemów z sercem. Będzie również chciał wiedzieć, czy palisz, ile ćwiczysz, co jesz i jakie leki przyjmujesz.

Kiedy należy udać się do kardiologa

Lekarz pierwszego kontaktu może skierować Cię do kardiologa, jeśli masz problem z sercem lub naczyniami krwionośnymi, który wymaga dodatkowej opieki. Jeśli odczuwasz ból w klatce piersiowej, zawroty głowy lub duszności, może być konieczna wizyta u kardiologa. Kardiolog może pracować z pacjentem przez długi czas, monitorując jego stan zdrowia.

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej Czego www.kardiologia-prenatalna.org.pl spodziewać się na wizycie http://www.kardiologia-prenatalna.org.pl/events/kardio-prenatal u http://www.kardiologia-prenatalna.org.pl/events/kardio-prenatal/content/show/zaproszenie,298.html kardiologa

Kardiolog przeprowadzi badanie fizykalne, zwracając szczególną uwagę na słuchanie serca. Może www.kardiologia-prenatalna.org.pl usłyszeć, jak dobrze krew przepływa przez serce i czy masz nieregularny rytm serca.

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej Przygotuj się na pytania dotyczące historii rodziny i własnej historii medycznej. Kardiolog będzie chciał wiedzieć, czy rodzeństwo, rodzice lub inne osoby w rodzinie miały problemy z sercem. Posiadanie tych informacji może http://www.kardiologia-prenatalna.org.pl/events/kardio-prenatal pomóc http://www.kardiologia-prenatalna.org.pl/events/kardio-prenatal/content/show/zaproszenie,298.html kardiologowi dowiedzieć się, jakie rodzaje problemów z sercem możesz mieć.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej Lekarz http://www.kardiologia-prenatalna.org.pl/content/show/podsumowanie-15-lat-pracy-orpkp,320.html może http://www.kardiologia-prenatalna.org.pl zapytać V Konferencja Kardio-Prenatal :

 • Od jak dawna występują te objawy?
 • Jakie są objawy (łagodny ból, ostry ból)?
 • Co robiłeś w momencie http://www.kardiologia-prenatalna.org.pl wystąpienia objawów (odpoczywałeś, byłeś przemęczony)?
 • Czy coś pomaga ci http://www.kardiologia-prenatalna.org.pl/content/show/podsumowanie-15-lat-pracy-orpkp,320.html poczuć się lepiej, gdy masz objawy?
 • Czy w przeszłości miałeś zabieg lub operację serca?
 • Czy masz zapisy jakichkolwiek skanów?
 • Jakie leki przyjmujesz V Konferencja Kardio-Prenatal obecnie?

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej Jeśli kardiolog dysponuje odpowiednim sprzętem, może wykonać elektrokardiogram, aby uzyskać szybki odczyt rytmu serca. Może również umówić się na osobną wizytę w celu wykonania innych badań, które trwają nieco dłużej i wymagają specjalnych urządzeń skanujących, którymi dysponują tylko szpitale.