Klasyfikacja substancji psychoaktywnych – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Maciej Zygo, MONAR Lublin Data publikacji: 24 marzec 2014 psychoaktywne_10-1164075-9735213

Najpierw zadajmy sobie pytanie, co to jest “Narkotyk”? Jest to potoczna nazwa dla niektórych substancji psychoaktywnych, najczęściej nielegalnych prowadzących do uzależnienia.

Substancje psychoaktywne, to środki działające na układ nerwowy, które powodują zmiany nastroju, postrzegania, świadomości oraz zachowania. Pojęcie to obejmuje substancje legalne, takie jak nikotyna, kofeina, czy alkohol, a także substancje nielegalne, których posiadanie, produkcja oraz dystrybucja ścigane jest przez prawo, np. heroina, marihuana lub kokaina.W polskiej terminologii prawniczej stosuje się jeszcze określenie środek odurzający. Jest to substancja psychoaktywna, inna niż alkohol i kofeina.

Rodzaje substancji psychoaktywnych

Światowa organizacja zdrowia (WHO) wyróżnia następujące grupy substancji psychoaktywnych:

 • Alkohol;
 • Opiaty;
 • Kanabinole;
 • Leki uspokajające i nasenne;
 • Kokaina i inne substancje psychostymulujące;
 • Substancje halucynogenne;
 • Wyroby tytoniowe;
 • Lotne rozpuszczalniki.

Jednak na co dzień w Europie, jak i w Polsce klasyfikacja opiera się głównie na tak zwanym ICD 10. Jest to Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, w której opisane są literowa i liczbowo wszystkie choroby i problemy zdrowotne. Nas jednak interesuje ICD od F10 do F19.

Oto przykład, jak rozumieć zapisy klasyfikacji:

 • F10 – Zaburzenia zachowania spowodowane używaniem Alkoholu,
 • F11 – Zaburzenia zachowania spowodowane używaniem Opiatów,
 • F12 – Zaburzenia zachowania spowodowane używaniem Kanabinoli,
 • F13 – Zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspokajających,
 • F14 – Zaburzenia zachowania spowodowane używaniem Kokainy,
 • F15 – Zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych niż kokaina środków pobudzających, w tym kofeina,
 • F16 – Zaburzenia zachowania spowodowane używaniem Halucynogenów,
 • F17 – Zaburzenia zachowania spowodowane paleniem Tytoniu,
 • F18 – Zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi,
 • F19 – Zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem wyżej wymienionych (F10-F18) i innych środków psychoaktywnych.

Fot.: © eyetronic – Fotolia.com