Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – komponenty projektu

0

Komponenty Projektu KIK/68

I. SZKOLENIA:

 • 10 dla 1000 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pediatrów, ginekologów, neonantologów i medycyny pracy oraz położnych, w zakresie działań profilaktycznych,
 • 17 dla koordynatorów wojewódzkich i powiatowych ze stacji sanitarno-epidemiologicznych, w zakresie działań edukacyjno-informacyjnych,
 • 49 dla nauczycieli realizujących program edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych.

II. REALIZACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO GRUPY DOCELOWEJ:

 • program edukacyjny w wybranych zakładach pracy,
 • program edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych,
 • działania edukacyjno-interwencyjne podejmowane przez lekarzy oraz pielęgniarki i położne, skierowane do pacjentek w ciąży.

III. OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA – DZIAŁANIA EDUKACYJNE SKIEROWANE DO POPULACJI KOBIET W WIEKU PROKREACYJNYM:

 • konferencja prasowa inaugurująca i podsumowująca kampanię społeczną,
 • konferencja naukowa,
 • kampania społeczna – organizacja eventów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym,
 • kampania prozdrowotna w mediach.

IV. OGÓLNOPOLSKIE BADANIA MAJĄCE NA CELU OKREŚLENIE ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH KOBIET W CIĄŻY:

 • monitorowanie zachowań zdrowotnych kobiet w ciąży przez lekarzy ginekologów,
 • ewaluacyjne badania ankietowe na oddziałach ginekologiczno-położniczych, przeprowadzone przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

V. PLATFORMA INTERNETOWA – SYSTEM ELEKTRONICZNEGO MONITOROWANIA I PROMOCJI ZDROWIA (SEMPZ):

 • Info-SEMPZ – główna strona projektu – działania informacyjne (internetowa kampania medialna) skierowane do odbiorców wszystkich działań oraz partnerów w projekcie,
 • Learn-SEMPZ – platforma e-learningowa – szkolenia kadr medycznych, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (młodzież w wieku 14-19 lat), ok. 6600 kont e-learningowych,
 • Edu-SEMPZ – platforma edukacyjna – działania edukacyjne skierowane do wszystkich grup docelowych (nieograniczona liczba odbiorców).

18.09.2013 Magdalena Pawlak, Główny Inspektorat Sanitarny