Konsumpcja alkoholu w Polsce – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska, Zakład Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Data publikacji: 30 wrzesień 2015

butelki-4804606-1388439

Światowa Organizacja Zdrowia (RaportWHO,2014). Co 10 sekund ktoś umiera z powodu alkoholu. Spożywanie alkoholu ma negatywne skutki w przypadku ponad 200 chorób. Choroby zakaźne, wypadki drogowe, obrażenia, zabójstwa, choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca, co roku w połączeniu z alkoholem są przyczyną 5,9 proc. wszystkich zgonów na świecie (7,6 proc. mężczyźni 4 proc. kobiet).

Spożycie alkoholu na świecie

Kraje bogate (Ameryka, Europa) są największymi konsumentami alkoholu. Według raportu w 2010 roku najwięcej konsumentów alkoholu było w Rosji, Europie wschodniej, Portugali, a dopiero po nich w większości krajów UE, Kanadzie, Australii Afryce Południowej. W 2012 roku światowa konsumpcja alkoholu wyniosła 6,2 litra Czystego alkoholu na osobę powyżej 15. Roku życia. Z analizy informacji na temat spożycia trunków we wszystkich 194 krajach członkowskich organizacji wynika, że na głowę Polaka przypada rocznie 12,5 litra czystego alkoholu, czyli dwukrotnie więcej niż światowa średnia (6,2 litra) i o połowę więcej niż mieszkaniec USA (9,2 litra).

Polska na tle innych państw

Wyrażana w liczbach konsumpcja daje Polakom miejsce mniej więcej w drugiej dziesiątce rankingu: zarówno na świecie, jaki w Europie. Pod względem ilości wypijanego czystego spirytusu wyprzedzają Polaków Białorusini, Mołdawianie, Rosjanie (odpowiednio 17,5, 16,8 , 15,1 litra na głowę), ale także Czesi, czy Słowacy (po 13 litrów). Najważniejszą informacją jest to, że 70 proc. sprzedawanego w Polsce alkoholu konsumuje zaledwie 18 proc. pijących. Taki model picia prowadzi do zatrucia się alkoholem. W dodatku wśród najmłodszych Polaków (w wieku 15-29 lat) aż 20 proc. zgonów ma związek z alkoholem.

Najwięcej pijemy piwa

Ze statystyki WHO wynika, że pijący Polak przyjmuje dziennie 50 gram spirytusu (dla porównania Kazach 54, Rosjanin 48). Najwięcej pod postacią piwa (55 proc. Czystego spirytusu pochodzi właśnie z piwa), kolejne 36 proc. to wysokoprocentowe trunki: wódka, samogon, whisky. Wreszcie tylko 9 proc. to wino. Skala uzależnienia od alkoholu wśród dorosłych jest dosyć trudna do oszacowania, ponieważ leczeniu z powodu uzależnienia poddana jest niewielka liczba osób- do 15% osób uzależnionych. Większość danych wskazuje, iż w Polsce jest 3-5 mln osób nadużywających alkoholu i ok.800 tyś do miliona uzależnionych.

Młodzież zagrożona alkoholizmem

Niestety szokujące dane dotyczą także spożycia alkoholu przez młodzież i dzieci. Epizodyczne upijanie się, rozpoczynane często w wieku około 13 lat, nasila się zazwyczaj w okresie dorastania, osiąga największe nasilenie we wczesnej dorosłości (18-22 lata), a następnie stopniowo ulega ograniczeniu. W ogólnokrajowym sondażu epizodyczne upijanie się deklarowało 28% uczniów starszych klas szkół średnich, 41% 21-22-latków, ale tylko 25% 31-32-latków.

Fot.:© Africa Studio – Fotolia.com 

Źródło:

  1. Raport WHO ,,Global status report on alcohol and health” 2014
  2. NSP GUS 2011
  3. CBOS Młodzież 2013