Szkolenie rodziców, młodzieży, nauczycieli pn. „Profilaktyka uzależnień aktywnym wyzwaniem edukacyjnym” – Lipno 22.10.2014 r. – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Administrator – Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Data publikacji: 23 październik 2014

W dniu 22.10.2014 r. w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie odbyło się Szkolenie dla rodziców, młodzieży, nauczycieli pn. „Profilaktyka uzależnień aktywnym wyzwaniem edukacyjnym” z udziałem terapeuty Akademii Pozytywnych Zmian w Toruniu. Szkolenie miało na celu wzrost wiedzy nt. profilaktyki uzaleznień oraz zwrócenie uwagi rodziców na problem uzależnień, szczególnie od środków psychoaktywnych. Organizatorem szkolenia była PSSE Lipno.