Leczenie depresji podczas ciąży – część 1 – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0
Rate this post

prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska, Zakład Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Data publikacji: 12 lipiec 2017 depresja_18-min-4662782-1317868

Kobiety chore na depresję, te zwłaszcza, które mają już za sobą doświadczenie depresyjnego nawrotu, zadają sobie pytanie, jak ciąża może wpłynąć na ich stan zdrowia. Czy może nastąpić nawrót depresji, a jeśli tak, to jaka wtedy jest możliwa pomoc.

W przypadku niezbyt nasilonych objawów zalecane są oddziaływania psychoterapeutyczne i psychoedukacyjne. Dwie najczęściej stosowane metody psychoterapii depresji, w tym depresji u kobiet w ciąży to psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT), której celem jest zmiana błędnych wzorców myślenia oraz psychoterapia interpersonalna (IPT), która skupia się na poprawie interakcji społecznych oraz radzenia sobie ze zmianami w życiu.

Pojawiły się ponadto doniesienia, oparte jednak jedynie na opisach przypadków o skuteczności fototerapii w leczeniu depresji niesezonowej u ciężarnych Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co jest bardziej niebezpieczne: nieleczona depresja w ciąży (częstsze występowanie zespołu nagłej śmierci łóżeczkowej, słabe zaangażowanie matki) czy ekspozycja na leki przeciwdepresyjne w ciąży.

Okazuje się ponadto, że kobiety z epizodem dużej depresji w wywiadzie mają wysokie ryzyko nawrotu objawów podczas ciąży, które jest większe w przypadku zaprzestania przyjmowania przez nie leków przeciwdepresyjnych. Depresja i inne zaburzenia psychiczne u matki mogą mieć istotny wpływ na rodzinę, relację między nią a dzieckiem, co ma istotne znaczenie dla jego późniejszego rozwoju.

Ostatnie badania dowodzą, że dzieci matek depresyjnych częściej mają zaburzenia zachowania oraz nieprawidłowo rozwijają się emocjonalnie i poznawczo. Co więcej okazuje się, że depresja w ciąży zwiększa również ryzyko jej wystąpienia w okresie poporodowym, a wtedy te wszystkie opisane powyżej czynniki wpływają na dziecko znacznie dłużej. Dlatego też w przypadkach epizodów depresyjnych zwłaszcza w przypadku zagrożenia samobójczego metodą z wyboru jest farmakoterapia.

Decydując się na leczenie przeciwdepresyjne w ciąży konieczne jest założenie, że leki będą stosowane przez dłuższy czas, jako że pierwsze widoczne efekty obserwuje się po 2 tygodniach kuracji, a skuteczność z reguły oceniana jest dopiero po 4–6 tygodniach regularnego ich przyjmowania. Ryzyko w poszczególnych trymestrach ciąży jest różne, zarówno jeśli chodzi o wpływ leków na rozwój płodu, jak i skutki niepodjęcia leczenia.

Większość leków przeciwdepresyjnych należy do kategorii C według klasyfikacji amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA). Do kategorii C należą leki, dla których w badaniach na zwierzętach wykazano negatywny wpływ na płód, lecz brak jest odpowiedniej liczby dobrze udokumentowanych badań kontrolowanych u ludzi. Potencjalna korzyść może usprawiedliwiać użycie tych leków u kobiet ciężarnych pomimo ewentualnego ryzyka.

Piśmiennictwo:

  • Rajewska-Rager A. : Czynniki związane ze skutecznością leków przeciwdepresyjnych o działaniu serotoninergicznym i noradrenergicznym. FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2007, 4, 181–185.

Fot.: © Fotolia.com