Leki uspokajające i nasenne – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Maciej Zygo, MONAR Lublin Data publikacji: 11 luty 2014 barbiturany_100-4771358-8709787

Definicje leków: Uspokajające – leki redukujące napięcie, niepokój; Nasenne – leki indukujące sen.

Charakterystyka stosowania leków uspokajających i nasennych:

 • przyjmowanie leków dotyczy co najmniej 3-krotnie częściej kobiet, niż mężczyzn;
 • długotrwałe stosowanie, a zwłaszcza nadużywanie benzodiazepin, może być niebezpieczne – dlatego okresy podawania nie powinny być zbyt długie (3-6 tygodni), a podczas terapii przewlekłej (jeśli jest konieczna) należy stosować przerwy. W przeciwnym razie może dojść do wytworzenia tolerancji na lek i uzależnienia;
 • leki z tej grupy wykazują synergistyczny efekt z alkoholem;
 • powodują zespół zależności fizycznej i psychicznej, który rozwija się wobec wszystkich leków z tej grupy. Towarzyszą mu objawy zespołu abstynencyjnego. Objawy są najsilniej wyrażone 5-6 dni po odstawieniu i zanikają po 4 tygodniach, ale w słabej postaci mogą się utrzymywać przez kilka miesięcy.

Im dłuższy okres półtrwania benzodiazepiny, tym objawy odstawienne są silniej wyrażone. Objawy mogą utrzymywać się przez kilka miesięcy i są bardzo dokuczliwe. Ryzyko nadużywania związane ze stosowaniem poszczególnych benzodiazepin wykazuje znaczne różnice.

Wysokim ryzykiem nadużywania wyróżnia się: diazepam, lorazepam, triazolam i alprazolam, a wyraźnie niższym – oksazepam, halazepam, klonazepam, klorazepat i chlordiazepoksyd.

Rodzaje leków uspokajających i nasennych:

 • benzoddiazepiny np. diazepam, flunitrazepam, alprazolamu;
 • barbiturany np. secobarbital;
 • substancje podobne do benzodiazepin np. meprobamat, zolpidem, zolpiklon.

W wyniku nadużywania benzodiazepin następuje zakłócenie prawidłowego funkcjonowania pacjenta pod względem społecznym, zawodowym emocjonalnym, psychologicznym i fizycznym.

Objawy towarzyszące nadużywaniu to:

 • zaburzenia wzroku (nieostre widzenie),
 • tachykardia,
 • hypotonia,
 • zatrzymanie moczu,
 • zaparcia,
 • podniecenie i agresywne zachowanie,
 • ataksja.

Zewnętrzne oznaki używania:

 • zmniejszenie aktywności życiowej,
 • senność,
 • bełkotliwa mowa,
 • niezrozumiała mowa (dyzartria),
 • wygląd jak po spożyciu alkoholu,
 • wymioty.

Na co należy zwrócić uwagę:

 • tabletki,
 • drażetki różnych kolorów,
 • opakowania po nich.

Fot.: © cunaplus – Fotolia.com