Działania kampanijne sierpień 2016 – województwo lubelskie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Administrator – Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Data publikacji: 24 październik 2016

 • 28.07.2016 – 27.08.2016 – PSSE we Włodawie, formy wypoczynku letniego (obiekty wypoczynkowe) – Akcja profilaktyczna „Bezpieczny i Zdrowy Wypoczynek Letni 2016”. Przeprowadzono 21 rozmów instruktażowych z opiekunami/organizatorami wypoczynku letniego nt. konsekwencji zdrowotnych związanych z przyjmowaniem przez młodzież substancji psychoaktywnych/21 osób; przekazano pakiety materiałów informacyjno-edukacyjnych, odbiorcy: 928 osób
 • 01.08.2016 – PSSE w Zamościu, Obóz Rekolekcyjno-Wypoczynkowy w SP w Suchowoli organizowany – Akcja profilaktyki w zakresie zapobiegania używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży przebywającej na różnych formach wypoczynku letniego
 • 01-26 .08.2016 – PSSE w Chełmie , Miejski Sam. Pub. Woj. Szpital Specjalistyczny w Chełmie: Kampania „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
 • 02.08.2016 – PSSE Łuków, Obiekty wypoczynku letniego: Zespół Szkół w Trzebieszowie, półkolonia letnia – Akcja edukacyjna dla młodzieży wypoczynku letniego, W ramach akcji odbyła się pogadanka edukacyjna na temat szkodliwości uzależnienia od nikotyny, substancji psychoaktywnych, uczestniczyło 49 osób
 • 02.08.2016 – Włodawski Dom Kultury, Amfiteatr – Pogadanka nt. profilaktyki uzależnień, promowano założenia projektu KIK/68 oraz kampanię „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” podczas programu profilaktycznego, przewidzianego przed projekcją filmów w „Kinie pod chmurką”
 • 02-04.08.2016 – PSSE w Zamościu/Urząd Miasta Zamość/Zamojski Dom Kultury/Spółdzielnie Mieszkaniowe w Zamościu – Cykliczna impreza „Wędrująca Estrada – postaw na rodzinę ”Akcja profilaktyki używania substancji psychoaktywnych skierowana do uczestników cyklicznej imprezy (dzieci, młodzież, rodzice, opiekunowie, babcie, dziadkowie, inni) organizowanej przez Zamojski Dom Kultury oraz Zarządy Osiedli w Zamościu (galeria)
  04.08.2016, 11.08. 2016, 18.08.2016, 25.08.2016 – PSSE Chełm, Park przy Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm – kampania społeczna „Nie Pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” podczas 4 punktów w ramach akcji profilaktycznej „Sierpień ze zdrowiem” (galeria)
 • 18.08.2016 – PSSE Łuków, Obiekty wypoczynku letniego: Zespół Szkół w Serokomli wypoczynek Stowarzyszenie Katolickie Moria – Akcja edukacyjna dla młodzieży wypoczynku letniego. W ramach akcji odbyła się pogadanka edukacyjna na temat szkodliwości uzależnienia od nikotyny, substancji psychoaktywnych, uczestniczyło 43 osób
 • 20-21.08 2016 – PSSE Krasnystaw, Rynek Miejski Krasnystaw – Akcja Profilaktyczna adresowana do uczestników Festynu Chmielaki Krasnostawskie 2016
 • 28.08. 2016 – PSSE Krasnystaw, Plac przy Zalewie w Żółkiewce – Akcja Profilaktyczna skierowana do uczestników Dożynek Powiatowych 2016: pomiar CO w wydychanym powietrzu u osób palących tytoń , pomiar RR, pomiar BMI, rozmowy indywidualne, poradnictwo, rozdawnictwo materiałów tematycznych, demonstracja upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu i narkotyków
 • 28.08.2016 – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radzyniu Podlaskim, Gminne Święto Plonów w Krasewie – akcja edukacyjna dla uczestników Gminnego Święta Plonów na zorganizowanym stoisku informacyjno-edukacyjnym
 • 28.08.2016 – PSSE w Zamościu – Akcja profilaktyki używania substancji psychoaktywnych skierowana do uczestników imprezy – Dożynek Powiatowo-Gminnych w Żukowie
 • sierpień 2016 – PSSE Lublin, Wypoczynki letnie – Bezpieczny i zdrowy wypoczynek letni: przeprowadzenie 5 instruktaży z organizatorami wypoczynku letniego na terenie Lublina, dot. profilaktyki zagrożeń letnich w okresie wakacji. Liczba odbiorców powyższych działań: 200 osób (dzieci, rodzice, wychowawcy oraz organizatorzy półkolonii)