Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Działania kampanijne wrzesień 2015 – województwo lubelskie

0

Działania kampanijne wrzesień 2015 – województwo lubelskie

  • 06.09.2015 – PSSE Radzyń Podlaski, Park przy Urzędzie Gminy w Borkach – Gminne Święto Plonów
  • 09.09.2015 – PSSE Lublin, Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie – Akcja edukacyjna na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych, w szczególności dopalaczy
  • 17.09.2015 – PSSE Biała Podlaska, Izba Celna w Białej Podlaskiej, ul. Celników Polskich 21 – Stoisko konsultacyjno-edukacyjne podczas spotkania prozdrowotnego z pracownikami Izby Celnej
  • 20.09.2015 – PSSE Radzyń, Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej – V rocznica nadania imienia Szkole Podstawowej w Woli Osowińskiej
  • 20.09.2015 – PSSE Włodawa, Deptak we Włodawie – Akcja profilaktyczna dla ogółu społeczeństwa połączona z wystawą
  • 21.09.2015 – PSSE Lubartów, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej, 21-107 SERNIKI – Akcja profilaktyczna: STOP DOPALACZOM!
  • 23.09.2015 – PSSE w Zamościu, Zamojskie Stowarzyszenie Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zamościu – Akcja profilaktyki w zakresie zapobiegania używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży
  • 23.09.2015 – PSSE Opole Lubelskie, Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim – Prelekcja „Dopalacze i narkotyki – dlaczego nie warto próbować”
  • 25.09.2015 – PSSE w Zamościu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu – Akcja profilaktyki w zakresie zapobiegania używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży

07.10.2015 Administrator