Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Działania kampanijne grudzień 2015 – województwo lubelskie

0

Działania kampanijne grudzień 2015 – województwo lubelskie

  • 01.12.2015 – PSSE Świdnik, Dom Kultury w Piaskach – Debata społeczna na temat dopalaczy: Wystąpienie pracownika OZiPZ PSSE w Świdniku, przedstawienie prezentacji na temat profilaktyki dopalacz zatytułowanej „O tym trzeba rozmawiać”
  • 04.12.2015 – PSSE Biała Podlaska, Urząd Gminny w Łomazach, Plac Jagielloński 27 – Debata społeczna dot. zagrożeń wykroczeniami uciążliwymi społecznie oraz zagrożeń dopalaczami – charakterystyka zjawiska
  • 04.12.2015 – PSSE Puławy, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie – XIV Festyn integracyjny „Postaw na zdrowie”
  • 08.12.2015 – PSSE Lublin, Bursa Szkół Artystycznych, ul. Muzyczna 8, Lublin„Patologie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem uzależnia od alkoholu”
  • 09.12.2015 – PSSE Krasnystaw, I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie – Akcja Profilaktyczna adresowana do uczniów szkoły
  • 10.12.2015 – PSSE Lubartów, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie – Akcja profilaktyczna: ANTY – SMOG
  • 10.12.2015 – PSSE Lubartów, Bursa Szkolna w Lubartowie, ul. 1 Maja 82 – Akcja profilaktyczna: JESTEŚ TRZEŹWY – JESTEŚ SPRAWNY
  • 10.12.2015 – PSSE Łęczna, Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej – Akcja informacyjno-edukacyjna promująca zdrowy, wolny od używek styl życia zmiana zachowań, kształtowanie właściwych postaw zdrowotnych wśród uczestników Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu „Trzymaj Formę”
  • 10.12.2015 – PSSE Łuków, ZS Nr 2 w Łukowie – Akcja edukacyjna dla młodzieży ZS Nr 2 w Łukowie
  • 10.12.2015 – PSSE Radzyń Podlaski, N ZOZ Wola Osowińska – Stoisko informacyjno-edukacyjne dla Pacjentów Ośrodka Zdrowia
  • 10.12.2015 – PSSE Zamość, I Społeczne Gimnazjum w Zamościu – Akcja profilaktyki w zakresie zapobiegania używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży gimnazjalnej
  • 10.12.2015 – PSSE Zamość, Bursa Międzyszkolna nr 2 w Zamościu – W ramach cyklu „Wieczorne spotkania ze zdrowiem” – Akcja profilaktyki w zakresie zapobiegania używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej
  • 11.12.2015 – PSSE Janów Lubelski, LO w Janowie Lubelskim – 2 szkolenia dla młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Janowie Lubelskim
  • 13.12.2015 – PSSE Chełm, we współpracy z Zarządem Rejonowym PCK w Chełmie, Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie – Rejonowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia dla szkół ponadgimnazjalnych
  • 17.12.2015 – PSSE Kraśnik, Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku, ul. Słowackiego 7 – Szkolenie merytoryczne pt „Stop dopalaczom – przyczyny i skutki rozwoju zjawiska oraz sposoby zapobiegania”
  • 18.12.2015 – PSSE Hrubieszów – Dopalacze i narkotyki, zagrożenia jakie niesie uzależnienie
  • 18.12.2015 – PSSE Janów Lubelski, LO w Janowie Lubelskim – 2 szkolenia dla młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Janowie Lubelskim

05.01.2016 Administrator