Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – województwo lubelskie

0

28.02.2015 Administrator

Czytaj więcej…

28.01.2015 Administrator

  • styczeń 2015 – Zespół Szkół w Kocku – Propagowanie w środowisku uczniów szkół ponadgimnazjalnych idei kampanii w ramach “Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania zależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”; promowanie stylu życia bez, uzależnień, szczególnie – bez tytoniu; wskazywanie skutków uzależnienia
  • styczeń 2015 – Placówki zimowego wypoczynku, Zamość – Akcja edukacyjna pt. “Dopalacze – im więcej wiesz, tym łatwiej się bronisz”. Zwiększenie świadomości w zakresie prowadzenia stylu życia wolnego od dopalaczy
  • 02.01.2015 – Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Łukowie – Punkt informacyjno-edukacyjny. Promowanie projektu oraz przekazanie treści edukacyjnych w zakresie profilaktyki używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
  • 08.01.2015 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Milanowie – Zajęcia dla licealistów pt. “Uzależnienia – zyski i straty”, na których wspólnie z młodzieżą analizowano zyski i straty wynikające z sięgania po tytoń i alkohol

Czytaj więcej…

30.12.2014 Administrator

Czytaj więcej…

31.03.2014 Administrator

1-1399132-8372148 2-4807664-6224286 3-2759860-2768644

Czytaj więcej…

12.03.2014 Administrator

Czytaj więcej…

11.03.2014 Administrator

Czytaj więcej…

10.03.2014 Administrator

Czytaj więcej…