Działania kampanijne wrzesień 2015 – województwo lubuskie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Administrator – Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Data publikacji: 02 październik 2015

 • Wrzesień 2015 – Wojewoda Lubuski/WSSE w Gorzowie Wlkp., Województwo Lubuskie – Kampania „Lubuskie bez dopalaczy”
 • 01-30.09.2015 – Wojewoda Lubuski/WSSE w Gorzowie Wlkp., Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne województwa lubuskiego – Kampania „Lubuskie bez dopalaczy” w szkołach województwa lubuskiego
 • 07.09.2015 – PSSE Słubice, Kompleks Sportowo–Rekreacyjny w Cybince – Piknik Transgraniczny „Polsko – Niemieckie Święto Lata”
 • 08.09.2015 – PSSE Drezdenko – Zajęcia warsztatowe, prelekcja, wykład nt. profilaktyki uzależnień dla członków Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Drezdenku
 • 11.09.2015 – PSSE Świebodzin, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Łagowie – Prelekcja dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Łagowie nt. szkodliwości palenia tytoniu
 • 14.09.2015 – PSSE Świebodzin, Publiczne Gimnazjum w Świebodzinie – Narada z zastępcą dyrektora Publicznego Gimnazjum w Świebodzinie nt. podjęcia wspólnych działań w zakresie przeciwdziałania paleniu tytoniu wśród uczniów
 • 14.09.2015 – WSSE w Gorzowie Wlkp. – Finał i podsumowanie konkursu na hasło promujące życie wolne od dopalaczy, ogłoszonego podczas XXI edycji festiwalu „Przystanek Woodstock”
 • 15.09.2015 – PSSE Świebodzin, Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Świebodzinie – Prelekcja dla uczniów gimnazjum w Świebodzinie nt. szkodliwości palenia tytoniu
 • 17.09.2015 – Wojewoda Lubuski/WSSE w Gorzowie Wlkp., Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze, Publiczne Gimnazjum w Świebodzinie – Prelekcje dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze oraz Gimnazjum w Świebodzinie zorganizowane w ramach kampanii „Lubuskie bez dopalaczy”
 • 21.09.2015 – Wojewoda Lubuski/WSSE w Gorzowie Wlkp., Gimnazjum Nr 13 w Gorzowie Wlkp. – Prelekcje dla uczniów Gimnazjum Nr 13 w Gorzowie Wlkp. zorganizowane w ramach kampanii „Lubuskie bez dopalaczy”
 • 21.09.2015 – Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli/PSSE w Nowej Soli, Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli – Szkolenie dla rodziców gimnazjalistów powiatu nowosolskiego
 • 22.09.2015 – WSSE w Gorzowie Wlkp., Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. – Wykład dla kuratorów sądowych nt. zadań Inspekcji Sanitarnej w walce z dopalaczami