Działania kampanijne październik 2015 – województwo lubuskie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Administrator – Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Data publikacji: 14 październik 2015

  • październik 2015 – WSSE w Gorzowie Wlkp. – Cykl jesiennych warsztatów profilaktycznych pt. „Zanim będzie za późno” dla rodziców uczniów szkół gimnazjalnych miasta Gorzowa Wlkp.
  • październik 2015 – WSSE w Gorzowie Wlkp. – XII edycja warsztatów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych miasta Gorzowa Wlkp. nt. zachowań asertywnych w aspekcie uzależnień i HIV/AIDS