Działania kampanijne maj 2016 – województwo lubuskie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Administrator – Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Data publikacji: 24 październik 2016

 • 28.04.2016 – PSSE Żary, Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie – Zajęcia edukacyjne dla uczniów nt. współczesnych problemów w profilaktyce uzależnień. W ramach zajęć omówiono problemy profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy. Edukacją objęto 40 uczniów. Materiały towarzyszące wydarzeniu: projekcja filmu, rozdystrybuowano 40 broszur i 40 ulotek „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” oraz ok. 60 ulotek nt. „dopalaczy”.
 • 7.05.2016 – PSSE Zielona Góra, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Żaganiu – Punkt informacyjno-edukacyjny zorganizowany podczas akcji „Rozbiegani-Rozczytani”. W uruchomionym podczas imprezy punkcie konsultacyjnym oferowano m.in.: bezpłatne pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu, porady z zakresu zdrowego stylu życia oraz profilaktyki uzależnień. Materiały towarzyszące wydarzeniu: Rozdystrybuowano 65 broszur i ok. 150 ulotek ”Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” oraz ok. 120 ulotek nt. „dopalaczy”.

4-7717095

 • 10.05.2016 – PSSE Gorzów Wlkp., Gminne Przedszkole w Lipkach Wielkich – Zajęcia Edukacyjne dla uczniów nt. zwiększania świadomości szkodliwości palenia tytoniu. W ramach zajęć przeprowadzone zostały warsztaty mające na celu wykazanie negatywnych konsekwencji zdrowotnych wynikających z palenia tytoniu. Odbył się również pokaz szkodliwości palenia tytoniu za pomocą lalki „palaczki”. W zajęciach uczestniczyło 40 dzieci. Materiały towarzyszące wydarzeniu: Rozdystrybuowano 40 ulotek „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” oraz 40 ulotek nt. „palenia papierosów”.
 • 10.05.2016 – PSSE Żary, Zespół Szkół w Mirostowicach Dolnych, Zespół Szkół w Brodach, Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku – Punkt informacyjno-edukacyjny zorganizowany w szkołach nt. propagowania życia wolnego od nałogów. W uruchomionym punkcie informacyjno – edukacyjnym pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej promowali zdrowy styl życia, udzielając porad oraz prowadząc kolportaż materiałów „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” propagujących aktywność fizyczną i zdrowy styl życia wolny od nałogów. Materiały towarzyszące wydarzeniu: Rozdystrybuowano 150 ulotek i 130 broszur ”Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”.
 • 12.05.2016 – PSSE Zielona Góra – Szkolenie dla kadry kierowniczej „Dopalacze- nowe oblicze problemu uzależnień. W ramach szkolenia przeprowadzono wykłady przybliżające w jeszcze szerszym zakresie problem uzależnienia od dopalaczy. Materiały towarzyszące wydarzeniu: broszury oraz ulotki „ Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” oraz ulotki nt. „dopalaczy”
 • 12.05, 19.05 2016 – WSSE Gorzów Wlkp – Warsztaty dla rodziców pt. „Zanim będzie za późno”. W ramach cyklicznych warsztatów zorganizowanych dla rodziców uczniów gimnazjów miasta Gorzowa Wlkp. przeprowadzono warsztaty mające na celu zwiększenie świadomości niebezpieczeństw zażywania środków psychoaktywnych, ich destrukcyjnego wpływu na życie i zdrowie osób uzależnionych oraz sesje coachingowe pokazujące praktyczne metody współpracy z dzieckiem. Materiały towarzyszące wydarzeniu: ulotki i broszury „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”
 • 14.05.2016 – PSSE Gorzów Wlkp., Miasto Kostrzyn nad Odrą – Punkt informacyjno-edukacyjny zorganizowany podczas akcji plenerowej „Kostrzyn na fali”. W uruchomionym punkcie informacyjno-edukacyjnym „Strefa Zdrowia” przeprowadzono konsultacje z zakresu zasad racjonalnego odżywiania, profilaktyki uzależnień od tytoniu i narkotyków. Osoby zainteresowane miały możliwość skorzystać z przeprowadzanych pomiarów tkanki tłuszczowej oraz symulacji alkogogli. W wydarzeniu uczestniczyło około 150 osób. Materiały towarzyszące wydarzeniu: alkogogle, plakaty, Rozdystrybuowano ok. 150 ulotek i 90 broszur ”Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”.
 • 19.05.2016 – PSSE Gorzów Wlkp., Szkoła Podstawowa w Stawie – Zajęcia edukacyjne dla uczniów dot. propagowania zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień. W ramach zajęć edukacyjnych dla uczniów przeprowadzono zajęcia warsztatowe oraz prelekcje dotyczące propagowania zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem negatywnych konsekwencji zdrowotnych związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, spożywania alkoholu, palenia papierosów. W przedsięwzięciu uczestniczyło 31 uczniów. Materiały towarzyszące wydarzeniu: Rozdystrybuowano 31 ulotek i 31 broszur ”Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”.
 • 21.05.2016 – PSSE Drezdenko, Publiczna Szkoła Podstawowa w Tucznie – Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu „Trzymaj Formę bez uzależnień”. W ramach przedsięwzięcia skierowanego do uczniów przeprowadzono m.in.: zespołowe rozwiązywanie testu i krzyżówki ściśle związanej z tematyką Olimpiady, kalambury, rebusy, oraz konkurencje sportowe. Uczestnicy mieli możliwość zdobywania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień w niecodziennej formie. Przeprowadzono również kolportaż materiałów „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”. Materiały towarzyszące wydarzeniu: Rozdystrybuowano ulotki i broszury „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”
 • 21.05.2016 – PSSE Międzyrzeczu, Zamek w Międzyrzeczu – Punkt informacyjno-edukacyjny dot. profilaktyki uzależnień. W uruchomionym podczas imprezy punkcie informacyjno – edukacyjnym pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej promowali zdrowy styl życia, udzielając porad oraz prowadząc kolportaż materiałów „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” propagujących aktywność fizyczną i zdrowy styl życia wolny od nałogów. Prowadzono również pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz symulacje stanu odurzenia z wykorzystaniem alkogogli. Materiały towarzyszące wydarzeniu: Rozdystrybuowano 74 ulotki „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”.
 • 25.05.2016 – WSSE Gorzów Wlkp., Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. – Zajęcia edukacyjne dla uczniów nt. zagrożeń związanych ze stosowaniem środków psychoaktywnych.. W ramach zajęć przeprowadzono prelekcję oraz zajęcia warsztatowe poruszające tematykę konsekwencji zdrowotnych wynikających ze stosowania środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem chorób tytoniozależnych. W warsztatach wzięło udział 68 uczniów. Materiały towarzyszące wydarzeniu: Rozdystrybuowano 100 ulotek i 68 broszur ”Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”.
 • 31.05.2016 – WSSE Gorzów Wlkp., Gorzowski Tramwaj Okolicznościowy – Przejazd gorzowskim tramwajem okolicznościowym „Bimbą po zdrowie”. W ramach Światowego Dnia bez Tytoniu mieszkańcy mieli możliwość bezpłatnego przejazdu gorzowskim tramwajem okolicznościowym. Podczas jego trwania pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z uczniami III Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. rozpowszechniali wiedzę nt. negatywnych skutków zdrowotnych wynikających z palenia tytoniu, jak również informowali o miejscach objętych zakazem palenia tytoniu. Materiały towarzyszące wydarzeniu: Rozdystrybuowano 120 ulotek i 50 broszur ”Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” oraz ulotki dot. palenia tytoniu