Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Działania kampanijne wrzesień 2015 – województwo lubuskie

0

Działania kampanijne wrzesień 2015 – województwo lubuskie

  • Wrzesień 2015 – Wojewoda Lubuski/WSSE w Gorzowie Wlkp., Województwo Lubuskie – Kampania „Lubuskie bez dopalaczy”
  • 01-30.09.2015 – Wojewoda Lubuski/WSSE w Gorzowie Wlkp., Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne województwa lubuskiego – Kampania „Lubuskie bez dopalaczy” w szkołach województwa lubuskiego
  • 07.09.2015 – PSSE Słubice, Kompleks Sportowo–Rekreacyjny w Cybince – Piknik Transgraniczny „Polsko – Niemieckie Święto Lata”
  • 08.09.2015 – PSSE Drezdenko – Zajęcia warsztatowe, prelekcja, wykład nt. profilaktyki uzależnień dla członków Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Drezdenku
  • 11.09.2015 – PSSE Świebodzin, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Łagowie – Prelekcja dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Łagowie nt. szkodliwości palenia tytoniu
  • 14.09.2015 – PSSE Świebodzin, Publiczne Gimnazjum w Świebodzinie – Narada z zastępcą dyrektora Publicznego Gimnazjum w Świebodzinie nt. podjęcia wspólnych działań w zakresie przeciwdziałania paleniu tytoniu wśród uczniów
  • 14.09.2015 – WSSE w Gorzowie Wlkp. – Finał i podsumowanie konkursu na hasło promujące życie wolne od dopalaczy, ogłoszonego podczas XXI edycji festiwalu „Przystanek Woodstock”
  • 15.09.2015 – PSSE Świebodzin, Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Świebodzinie – Prelekcja dla uczniów gimnazjum w Świebodzinie nt. szkodliwości palenia tytoniu
  • 17.09.2015 – Wojewoda Lubuski/WSSE w Gorzowie Wlkp., Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze, Publiczne Gimnazjum w Świebodzinie – Prelekcje dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze oraz Gimnazjum w Świebodzinie zorganizowane w ramach kampanii „Lubuskie bez dopalaczy”
  • 21.09.2015 – Wojewoda Lubuski/WSSE w Gorzowie Wlkp., Gimnazjum Nr 13 w Gorzowie Wlkp. – Prelekcje dla uczniów Gimnazjum Nr 13 w Gorzowie Wlkp. zorganizowane w ramach kampanii „Lubuskie bez dopalaczy”
  • 21.09.2015 – Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli/PSSE w Nowej Soli, Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli – Szkolenie dla rodziców gimnazjalistów powiatu nowosolskiego
  • 22.09.2015 – WSSE w Gorzowie Wlkp., Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. – Wykład dla kuratorów sądowych nt. zadań Inspekcji Sanitarnej w walce z dopalaczami

02.10.2015 Administrator