Działania kampanijne listopad 2015 – województwo małopolskie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Administrator – Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Data publikacji: 28 listopad 2015

 • 04.11.2015 – PSSE w Oświęcimiu, Zakład Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, Szpital Powiatowy im. Św. Maksymiliana – Punkt edukacyjno-informacyjny w podmiocie leczniczym
 • 06.11.2015 – PSSE w Brzesku, Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku – Szkolenie z programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” dla koordynatorów szkolnych
 • 20.11.2015 – PSSE w Bochni/Zespół Szkół nr 2 w Bochni, Zespół Szkół nr 2 w Bochni – Akcja edukacyjna pod hasłem „Nie pal”
 • 20.11.2015 – PSSE w Nowym Sączu, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – Szkolenie dla koordynatorów szkolnych programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
 • 26.11.2015 – PSSE w Limanowej, Starostwo Powiatowe w Limanowej – Narada ze szkolnymi koordynatorami programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” oraz wykład pt. „Psychospołeczne uwarunkowania uzależnień wśród młodzieży”
 • Listopad 2015 – PSSE w Krakowie, Miasteczko Studenckie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – Punkt edukacyjny wraz z wykonywaniem badania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu
 • Listopad 2015 – PSSE w Myślenicach, Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach – Punkt edukacyjny wraz z wykonywaniem badania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu
 • Listopad 2015 – PSSE w Suchej Beskidzkiej, Zespół szkół Ponadgimnazjalnych na terenie powiatu suskiego – Punkt edukacyjny wraz z wykonywaniem badania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu
 • Listopad 2015 – PSSE w Wadowicach, Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Victoria” – Alternatywy życia bez uzależnień
 • Listopad 2015 – PSSE w Tarnowie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie – Punkt edukacyjny wraz z wykonywaniem badań badanie poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu
 • Listopad 2015 – PSSE w Suchej Beskidzkiej, Zainteresowane zakłady pracy na terenie powiatu wielickiego – Punkty edukacyjne wraz z wykonywaniem badań poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu
 • Listopad 2015 – WSSE w Krakowie, Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie – Akcja profilaktyczna z okazji obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia
 • Listopad 2015 – PSSE w Olkuszu, Zainteresowane szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu – Akcja profilaktyczna połączona z wykonywaniem pomiaru poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu skierowana do szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
 • Listopad 2015 – PSSE w Gorlicach, Placówka opiekuńczo wychowawcza wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w zagórzanach – Akcja profilaktyczna wśród wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych podległych Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem” połączona z pomiarem tlenku węgla w wydychanym powietrzu