Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Działania kampanijne marzec 2015 – województwo małopolskie

0

Działania kampanijne marzec 2015 – województwo małopolskie

05.03.2015 – PSSE Proszowice, Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych – Odbyła się akcja profilaktyczna uzależnień połączona z dystrybucją materiałów edukacyjnych
07.03.2015 – PSSE Olkusz/ Koło Gospodyń Wiejskich w Chełmie /gmina Wolbrom, Świetlica wiejska w Chełmie/k Wolbromia – Akcja profilaktyczna w ramach kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” zorganizowana w czasie spotkania z okazji uroczystych obchodów Dnia Kobiet
10.03.2015 – PSSE Sucha Beskidzka, Zespół Szkół im. Św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim – Punkt edukacyjno-medyczny mający na celu ograniczenie używania substancji psychoaktywnych
12.03.2015 – WSSE w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Punkt edukacyjno-informacyjny połączony z badaniem poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, którego celem było m.in., wskazanie skutków zdrowotnych czynnego i biernego palenia tytoniu oraz ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
16.03.2015 – PSSE Dabrowa Tarnowska, Dąbrowski Dom Kultury – Akcja profilaktyczna połączona z wykonywaniem pomiaru poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu
17.03.2015 – PSSE Nowy Sącz, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programów edukacji antytoniowej i programu ARS „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
17.03.2015 – PSSE Gorlice, Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach – Punkt edukacyjno-informacyjny połączony z badaniem poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu
18.03.2015 – WSSE w Krakowie – Odbył się wykład dr n. med. Piotra Hydzika (kierownika Kliniki Toksykologii i Chorób Środowiskowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej) pt: “Zagrożenia toksykologiczne środkami zastępczymi” dla pracowników pionu OZ i PZ w Małopolsce i pracowników wszystkich komórek WSSE w Krakowie
19.03.2015 – PSSE Wadowice, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Wadowicach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Warsztaty edukacyjne dla młodzieży, których celem było zwiększenie wiedzy nt. skutków stosowania substancji psychoaktywnych
20.03.2015 – PSSE Oświęcim, Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ketach – Odbył się „Szkolny Dzień Profilaktyki”, którego celem była edukacja młodzieży w zakresie konsekwencji zdrowotnych palenia papierosów. W ramach imprezy przeprowadzono 2 wykłady na temat: ”Konsekwencji zdrowotnych palenia papierosów” z wykorzystaniem autorskiej prezentacji multimedialnej, spotów oraz filmu: „Daniec o papierosach”. Zainicjowano kampanię: „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
23.03.2015 – PSSE Myślenice, Zespół Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach – Konferencja w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu tytoniu i innych środków psychoaktywnych
24.03.2015 – PSSE Brzesko, Zespół Szkół w Porąbce Uszewskiej – “Lekcja z Państwową Inspekcją Sanitarną”
24.03.2015 – PSSE Olkusz, Liceum Ogólnokształcące Nr 3 w Olkuszu i Technikum przy Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu – Szkolny Dzień Profilaktyki
24.03.2015 – PSSE Wieliczka, Zakład pracy: Polbruk ul. Skarbowa 43,32-005 Niepołomice – Punkt edukacyjno-informacyjny połączony z badaniem poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu
24.03.2015 – PSSE Wadowice, Zakład Karny w Wadowicach – Prelekcja Zakładzie Karnym w Wadowicach wraz z wykonywaniem badania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu

01.04.2015