Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Działania kampanijne czerwiec 2015 – województwo małopolskie

0

Działania kampanijne czerwiec 2015 – województwo małopolskie

08.06.2015 – WSSE w Krakowie/ Uniwersytet Pedagogiczny im. komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. komisji Edukacji narodowej w Krakowie – Punkt edukacyjno-informacyjny
08.06.2015 – PSSE w Krakowie/ Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie/ II Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące – Akcja profilaktyczna: Prelekcja dla młodzieży oraz punkt edukacyjno-informacyjny
12.06.2015 – WSSE w Krakowie/ Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Punkt edukacyjno-informacyjny na Akademia Górniczo-Hutniczej w Krakowie
13.06.2015 – PSSE Oświęcim – Punkt edukacyjno-informacyjny w ramach VII Rodzinnego Rajdu Rowerowego
14.06.2015 – Zespół Szkół i Przedszkola w Złotej/PSSE Brzesko, Plac przyszkolny – Punkt edukacyjno-informacyjny w ramach pikniku rodzinnego połączony z obchodami Światowego Dnia Bez Tytoniu
18.06.2015 – Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu/PSSE w Olkuszu, II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu – Działania profilaktyczne w ramach akcji plenerowej „Być aktywnym”
22.06.2015 – PSSE w Krakowie, Miasteczko Studenckie Politechniki Krakowskiej, ul. Skarżyńskiego – Punkt edukacyjny wraz z wykonywaniem badania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu
Czerwiec 2015 – PSSE w Krakowie/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ginekologii i Położnictwa GEMELLI Sp. z o.o, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ginekologii i Położnictwa GEMELLI Sp. z o.o – Punkty edukacyjno-informacyjne
Czerwiec 2015 – PSSE Limanowa, Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej – Punkt informacyjno-edukacyjny
Czerwiec 2015 – Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum w Zespole Szkół Nr 3 w Olkuszu/ PSSE w Olkuszu , Zespół Szkół Nr 3 w Olkuszu – Akcja profilaktyczna – Wykład na temat szkodliwości używania wyrobów tytoniowych oraz elektronicznych inhalatorów nikotyny oraz pomiar poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu

01.07.2015