Posiedzenie III Komitetu Sterującego – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Magdalena Pawlak, Główny Inspektorat Sanitarny Data publikacji: 22 marzec 2013

W dniu 21 marca 2013 roku w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) w sali konferencyjnej 0.16 odbyło się III posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Instytucji Realizującej – Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor (Kierownik Projektu) oraz Pracownicy Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz, Pracownicy Departamentu Ekonomiczno-Administracyjnego, przedstawiciele Instytucji Partnerskich oraz zaproszeni goście: przedstawiciel Krajowej Instytucji Koordynującej (z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej) oraz Instytucji Pośredniczącej – Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, a także autor programu edukacyjnego opracowanego w ramach Projektu.