Szkolenie dla wojewódzkich koordynatorów pt. „Edukacja zdrowotna jako element zapobiegania uzależnieniom” – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Magdalena Pawlak, Główny Inspektorat Sanitarny Data publikacji: 09 maj 2013

W dniach 7-8 maja 2013 roku, w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego odbyło się szkolenie pt. „Edukacja zdrowotna, jako element zapobiegania uzależnieniom”, skierowane do wojewódzkich koordynatorów programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, realizowanego w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Wykład wprowadzający, dotyczący realizacji programu wygłosił dr Krzysztof Wojcieszek, autor programu.
Program edukacyjny pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, adresowany jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Głównym celem programu jest edukacja w zakresie skutków zdrowotnych i społecznych używania substancji psychoaktywnych. Wyjątkowość programu polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi.

Młodzież uczestnicząca w programie zdobywać będzie wiedzę na temat wpływu używania alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych na relacje międzyludzkie oraz dokonywanie ważnych wyborów życiowych. Istotnym elementem programu jest budzenie odpowiedzialności w kontekście przyszłych postaw rodzicielskich, a także uświadomienie młodzieży szkodliwego wpływu używania substancji psychoaktywnych przez kobiety w ciąży na zdrowie ich potomstwa.

W czasie szkolenia wojewódzcy koordynatorzy zdobyli wiedzę dotyczącą założeń, treści oraz celów programu, a także sposobu jego implementacji w szkołach ponadgimnazjalnych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.