Informacje ze szkolenia dla kadry medycznej w Warszawie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Magdalena Pawlak, Główny Inspektorat Sanitarny Data publikacji: 18 wrzesień 2013

W dniach 6-7 września 2013 roku w Hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie odbyło się szkolenie pt. „Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych” organizowane przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinasowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Uczestników szkolenia przywitali Pan Marek Posobkiewicz – p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Pani Joanna Skowron – Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz, Kierownik Projektu.

Ekspertem i wykładowcą głównych bloków tematycznych podczas szkolenia był Pan Tomasz Głowik, dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta BSFT (Brief Solution Focused Therapy), adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Wszystkim Państwu dziękujemy za udział w szkoleniu i zapraszamy do odwiedzania strony Projektu (www.zdrowiewciazy.pl), na której na bieżąco zamieszczane są informacje o podejmowanych działaniach realizowanych w ramach Projektu. Główny Inspektorat Sanitarny oraz pozostali Partnerzy Projektu zakładają, że wielopłaszczyznowe działania edukacyjne w szkołach i zakładach pracy, szkolenia dla przedstawicieli kadry medycznej oraz kilkuletnia kampania społeczna przyczynią się do zmiany zachowań zdrowotnych przyszłych matek oraz poprawy zdrowia ich potomstwa.