Działania kampanijne luty 2015 – województwo mazowieckie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Administrator – Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Data publikacji: 16 marzec 2015

 • luty 2015 – Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Gazetka tematyczna w holu głównym
 • luty 2015 – PCKiSZ w Ciechanowie – Kino Łydynia – Emisja spotów dotyczących kampanii
 • luty 2015 – Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – przekazanie materiałów dot. kampanii “Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” do szkoły rodzenia
 • luty 2015 – PSSE Ciechanów – Wystawka tematyczna
 • luty 2015 – Gazeta lokalna Nasz Powiat Kozienice – Informacja w gazecie lokalnej, zwiększenie świadomości młodzieży, rodziców i społeczności lokalnej w zakresie stosowania środków psychoaktywnych
 • luty 2015 – TV lokalna Nasz Powiat Kozienice – Wystąpienie Dyrektora PSSE w TV lokalnej na temat “Stop dopalaczom”
 • luty 2015 – Gazeta lokalna Nasz Powiat – Zamieszczenie informacji prasowej w ramach kampanii
 • luty 2015 – TV lokalna Nasz Powiat, TV lokalna Kronika Kozienicka – Spoty w ramach kampanii “Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”
 • luty 2015 – TV lokalna Nasz Powiat – Wystąpienie Dyrektora PSSE w TV lokalnej na temat kampanii
 • luty 2015 – PSSE Kozienice – Zamieszczenie informacji, spotów, ulotek na stronie internetowej PSSE w ramach kampanii
 • luty 2015 – PSSE w Makowie Mazowieckim – Zamieszczanie materiałów kampanijnych na stronie internetowej PSSE
 • luty 2015 – Szpital w Makowie Maz. Oddział Ginekologiczno-Położniczym – Przekazanie książeczek “Jak przestać palić? Poradnik dla kobiet w ciąży” oraz płyty “Wieczne dziecko”, która została zaprezentowana pacjentkom oddziału oraz pielęgniarkom i położnym
 • luty 2015 – PSSE w Legionowie, PSSE w Grodzisku Maz., PSSE w Garwolinie, PSSE w Siedlcach – informacje na stronie internetowej PSSE
 • luty 2015 – ZSP Nr 6 im.J.Bema w Siedlcach – wystawa “Alkohol. Ciąża. FAS”
 • 01.02.2015 – PSSE Płock – WYSTAWA PLAKATÓW na górnym holu oraz na sali dydaktycznej PSSE w Płocku
 • 09.02.2015 – Szkoła Podstawowa w Mszczonowie – Pogadanka dla uczniów z klas VI szkoły w zakresie negatywnego wpływu tytoniu, alkoholu i narkotyków na zdrowie człowieka
 • 19.01-02.02.2015 – Zimowisko Sportowe UKS Esperanto Warszawa, Internat ZSP Solec n. Wisłą – edukacja młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia wolnego od tytoniu, alkoholu i innych używek
 • 10-13.02.2015 – Łosickie Centrum Informacyjne – Wpływ środków psychoaktywnych na zdrowie młodzieży pod hasłem “Dni profilaktyki uzależnień”. Zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie stosowania używek
 • 12.02.2015 – Zespół Szkół nr 2 w Płocku – Dzień otwarty na temat promocji zdrowego stylu życia wolnego od nałogów
 • 12.02.2015 – Świetlica Profilaktyczno- Wychowawcza w Zwoleniu – Prelekcja dla dzieci i młodzieży
 • 12.02-28.02.2015 – Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka – Wystawka tematyczna dot. kampanii “Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
 • 16-24.02.2015 – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku Oddział Ginekologiczno-Położniczy – prezentacja baneru wystawionego w holu szpitala powiatowego i holu oddziału ginekologiczno -położniczego w Płońsku
 • 19.02.2015 – Zespół Szkół im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Karczewie – spektakl profilaktyczny “Człowiek cienia”, punkt konsultacyjno-pomiarowy