Działania kampanijne sierpień 2016 – województwo mazowieckie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Administrator – Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Data publikacji: 24 październik 2016

  • 8.08.2016 – PSSE w Ostrowi Maz., Półkolonie w miejscowości Chmielewo (Gmina Zaręby Kościelne) – spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą, podczas których omawiano tematy związane z profilaktyką substancji psychoaktywnych – przede wszystkim dopalaczy. 50 osób, http://www.ostrowmaz.com/aktualnosci/18105
  • 12.08.2016 – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce – organizator, PSSE w Ostrołęce – współorganizator, Osiedle „ Centrum” w Ostrołęce – Akcja prozdrowotna pt. „Radosny Świetlicobus” – ok. 80 osób – mieszkańcy Ostrołęki
  • 13.08.2016 – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce – organizator, PSSE w Ostrołęce – współorganizator, Plac obok sceny – D.H „ Kupiec” – Ostrołęka – Akcja prozdrowotna pt. „Radosny Świetlicobus” – ok.500 osób – mieszkańcy Ostrołęki
  • 15.08.2016 – PSSE w Przasnyszu, Plac przy kościele Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu – Piknik rodzinny – stoisko informacyjno – diagnostyczne, na którym uczestnicy pikniku mogli zmierzyć tlenek węgla w wydychanym powietrzu, zobaczyć pokazy szkodliwości palenia na modelu palacz oraz lalkach. Rozstawione zostały również tablice ukazujące szkodliwy wpływ palenia papierosów oraz picia alkoholu na narządy człowieka. Prowadzono rozdawnictwo materiałów edukacyjnych oraz poradnictwo dot. rzucenia palenia
  • 16.08.2016 – PSSE w Ostrowi Maz., Kolonie letnie w Nadbużańskim Ośrodku Edukacji w Broku – W ramach akcji letniej w 3 placówkach letniego wypoczynku prowadzono spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą, podczas których omawiano tematy związane z profilaktyką substancji psychoaktywnych – przede wszystkim dopalaczy. http://news.ostrowmaz24.pl/bezpiecznie-i-zdrowo-podczas-wakacji-zdjecia,14618.html
  • 17.08.2016 – PSSE w Ostrowi Maz,, Świetlica socjoterapeutycz- na w Ostrowi Mazowieckiej – w 3 placówkach letniego wypoczynku prowadzono spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą, podczas których omawiano tematy związane z profilaktyką substancji psychoaktywnych, http://www.malkinia.com/index.php/z-powiatu/pozostale/1201-bezpiecznie-i-zdrowo-podczas-wakacji, http://news.ostrowmaz24.pl/prelekcja-w-ramach-akcji-bezpieczne-wakacje,14678.html
  • 19.08.2016 – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce – organizator, PSSE w Ostrołęce – współorganizator, Ostrołęka, Osiedle „Centrum – Akcja prozdrowotna pt. „Radosny Świetlicobus” – ok.120 osób – mieszkańcy Ostrołęki
  • 20.08.2016 – PSSE w Pruszkowie, Park Kościuszki w Pruszkowie – Stoisko informacyjno-pomiarowe
  • 20.08.2016 – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce – organizator, PSSE w Ostrołęce – współorganizator, Ostrołęka, parking przy Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Akcja prozdrowotna pt. „Radosny Świetlicobus” – ok.110 osób – mieszkańcy Ostrołęki
  • 22.08.2016 – OZiPZ PSSE w Mławie, Placówka opieki zdrowotnej – rozmowy indywidualne, edukacja pacjentów, ekspozycja plakatu, dystrybucja ulotek