Metody korzystnie wpływające na przebieg porodu – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0
Rate this post

Poród jest wielkim wyzwaniem dla kobiety, zwłaszcza rodzącej po raz pierwszy. W latach 80. XX wieku zaszła wielka rewolucja w dziedzinie sztuki porodowej. Narodziła się koncepcja porodu aktywnego.

Na czym polega poród aktywny?

Jest ona formą powrotu do starego porządku i rozumienie porodu jako procesu naturalnego, w którym pełną odpowiedzialność za jego przebieg bierze kobieta z zaangażowaniem w proces ten jej naturalnego instynktu. Koncepcja porodu aktywnego uważa rodzącą za osobę najważniejszą w porodzie, najbardziej aktywną.

W porodzie aktywnym kobieta zawsze wybiera pozycje wertykalne, czyli takie, w których kanał rodny skierowany jest do dołu. Działająca wówczas siła ciężkości wspomaga skurcze i siłę parcia. Grawitacja powoduje, że główka dziecka mocniej naciska na szyjkę macicy, przyspieszając jej rozwierania się. W okresie parcia pomaga dziecku przemieszczać się w dół kanału rodnego. Kąt między osią długa kręgosłupa w płodu, a kręgosłupa matki podczas stosowania pozycji wertykalnych jest większy, co skutkuje zmniejszeniem dolegliwości bólowych, gdyż macica nie męczy się tak szybko. Częścią przodującą w kanale rodnym jest główka dziecka. Jej równomierny nacisk na szyjkę macicy powoduje, że z każdym skurczem dziecko przesuwa się w kierunku szyjki. Jeśli kobieta pozostaje w pozycji pionowej również w przerwie międzyskurczowej utrzymuje ucisk na szyjkę, który powoduje jej szybsze rozwieranie.

Wyprostowana pozycja matki skutkuje łatwiejszym przechodzeniem głowi przez kanał rodny, gdyż kanał rodny jest wtedy pionowy, co sprawia, że dziecko przechodzi przez kanał rodny zgodnie z siłą ciążenia. W pozycjach wertykalnych obserwuje się lepsze krążenie krwi w łożysku. Jest to związane z brakiem ucisku na żyłę główną dolną przez macicę. Ucisk nerwów przez macice w obrębie miednicy mniejszej jest mniejszy, co w znacznym stopniu zmniejsza dolegliwości bólowe kręgosłupa w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.

Pozycje wertykalne wpływają na prawidłowe wstawianie się główki dziecka do kanału rodnego. Równomierne rozciąganie tkanek krocza dzięki prawidłowemu wstawianiu się główki minimalizuje potrzebę nacięcia krocza.

Udogodnienia porodowe – piłki i worki sacco

Poród aktywny to również poród z użyciem udogodnień porodowych. Najczęściej stosowanymi udogodnieniami przy porodzie są piłki i worki sacco. Piłki umożliwiają kołysanie się w rytm fali skurczowej, a także wykonywanie okrężnych ruchów biodrami.

Wraz z oddychaniem torem przeponowym przyczynia się to do zmniejszenia dolegliwości bólowych. Skakanie na piłce, a więc ruchy w górę i w dół skracają czas trwania I okresu porodu, ponieważ działają rozluźniająco na mięśnie dnia macicy. Worki sacco dostosowują się łatwo do często niepowtarzalnych pozycji, jakie przyjmują rodzące w trakcie porodu. Wykorzystywane są często w przerwie międzyskurczowej, przynosząc ulgę w dolegliwościach bólowych.

Krzesła porodowe

Coraz częściej na salach porodowych pojawiają się również krzesła porodowe. Wspomagają one pozycje wertykalne i powinny być obowiązkowym wyposażeniem na wszystkich salach porodowych.

Koło porodowe

Nowością w sztuce położniczej jest koło porodowe. Jest to urządzenie, które dostosowuje się do ciała rodzącej. Jest siedzeniem, umożliwiającym odbycie porodu zgodnie z siłą grawitacji. Koło porodowe daje możliwość przyjmowania dowolnej, wygodnej dla rodzącej pozycji. Jego rama wykonana jest ze stali nierdzewnej, natomiast siedzisko z miękkiego, wodoszczelnego materiału. Zaprojektowane jest ta, aby zagwarantować komfort zarówno rodzącej, jak i personelowi prowadzącemu poród. Jest innowacją na salach porodowych i miejmy nadzieję, że w przyszłości będzie stanowił ich podstawowe wyposażenie.

Fot.: © mik_cz – Fotolia.com