Działania kampanijne sierpień 2016 – województwo opolskie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Administrator – Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Data publikacji: 24 październik 2016

  • 1.08.2016-31.08.2016 – PSSE Głubczyce, Ratusz Miejski w Głubczycach – Wystawa prac Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pn. „Sam nie palę i innym odradzam”
  • 24.08.2016 – PSSE Nysa, SP ZOZ Szpital nr 2 w Głuchołazach – Prelekcja połączona z pokazem multimedialnym. Edukacja pacjentów i personelu medycznego
    z oddziałów psychiatrycznego i kardiologicznego na temat zagrożeń wynikających z używania alkoholu, tytoniu i środków psychoaktywnych. W prelekcji wzięło udział 16 osób
  • 25.08.2016 – PSSE Krapkowice, Stadnina Koni w Mosznej – Akcja informacyjna dot. profilaktyki uzależnień