Picie ryzykowne, picie szkodliwe i uzależnienie od alkoholu – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0
Rate this post

Prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska, Zakład Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Data publikacji: 08 październik 2015

ryzykowne_picie-4487592-1605621

Kiedy spożywasz alkohol i się upijasz nie myślisz o piciu ryzykownym, szkodliwym czy uzależnieniu, a może warto. Ktoś, kto dziś pije ryzykownie lub szkodliwie może na tyle ograniczyć swoje picie, aby radykalnie zmniejszyć wynikające z niego szkody. Abstynent może w każdej chwili zacząć pić, a osoba uzależniona może zostać abstynentem.

Czym jest picie ryzykowne?

Ryzykowne spożywanie alkoholu to picie nadmiernych ilości alkoholu (jednorazowo i łącznie w określonym czasie) nie pociągające za sobą aktualnie negatywnych konsekwencji, przy czym można oczekiwać, że konsekwencje te pojawią się, o ile obecny model picia alkoholu nie zostanie zmieniony. Ryzykownie nadużywa alkoholu około 16% polskiego społeczeństwa. Picie szkodliwe to taki wzorzec picia, który już powoduje szkody zdrowotne, fizyczne bądź psychiczne; ale również psychologiczne i społeczne, przy czym nie występuje uzależnienie od alkoholu. Kolejnym ważnym terminem jest nadużywanie alkoholu. Nadużywanie alkoholu według klasyfikacji ICD 10 istnieje gdy nadużywanie trwa ponad miesiąc i nie ma już charakteru eksperymentalnego, występują zauważalne negatywne skutki w sferze somatycznej i psychicznej, sposób picia jest jednoznacznie patologiczny i występuje zależność psychiczna.

Kiedy zaczyna się uzależnienie?

Nadużywanie alkoholu może przejść w uzależnienie od alkoholu. Stawanie się osobą uzależnioną od alkoholu dokonuje się w trakcie trwania procesu o różnym okresie trwania. Z definicji wynika, że człowiek uzależniony jest człowiekiem chorym, a osoba zdrowa nie może być uzależniona. Woronowicz najbardziej znany w Polsce badacz zajmujący się problemami uzależnienia uważa, że występowanie zmian w zachowaniu w tym przymus (nieodparta chęć) ciągłego lub okresowego używania alkoholu, w celu doświadczenia psychicznych efektów jego działania lub, aby uniknąć objawów wynikających z jego braku (złego samopoczucia, dyskomfortu) świadczą o uzależnieniu.

Czy to już choroba?

Alkoholizm jest zaburzeniem które polega na utracie kontroli do ilości spożywanego alkoholu. Alkoholizm jest identyfikowany również pod synonimami choroba alkoholowa, toksykomania alkoholowa czy uzależnienie od alkoholu. Uzależnienie od alkoholu powstaje z niewyjaśnionych powodów, ale z całą pewnością ma swoje podłoże przez nadmierne spożywanie alkoholu. Cechy charakterystyczne to: pojawienie się zjawiska tolerancji, a więc w miarę picia konieczne staje się sukcesywne zwiększanie dawki alkoholu dla osiągnięcia tego samego skutku. pojawienie się zespołu abstynencyjnego, a więc po zaprzestaniu picia alkoholu pojawia się szereg nieprzyjemnych objawów psychosomatycznych, które wprost zmuszają do przyjęcia kolejnej jego dawki alkoholu. Warto jest pamiętać o śmiertelnej dawce alkoholu jest to to 6–8 g alkoholu na 1 kg masy ciała.

Fot.:© aarstudio – Fotolia.com

Literatura:

  1. Fudała J: „Czy moje picie jest bezpieczne”, PARPAMEDIA, 2007
  2. Woronowicz B. T.: Alkoholowe vademecum dla każdego, Bracia Mniejsi Kapucyni Warszawa, Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości, Zakroczym 1993.
  3. Kinney J., Leaton G.: Zrozumieć alkohol. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1996.
  4. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10
  5. Woronowicz B., 2009,Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Media Rodzina, Warszawa.
  6. Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki. Światowa Organizacja Zdrowia, Warszawa, wyd. Instytut Psychiatrii i Neurologii, 1977, ISBN 83-85705-32-5