Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Działania kampanijne marzec 2015 – województwo podkarpackie

0

Działania kampanijne marzec 2015 – województwo podkarpackie

 • marzec 2015 – GIS/WSSE Rzeszów, Województwo podkarpackie – Informacja o kampanii pojawiła się w Gazecie codziennej Super Nowości, w Brzozowskiej Gazety Powiatowej
 • marzec 2015 – PSSE Jarosław, Telewizja internetowa Twoja TV, Strona internetowa Twoja TV – Informacja o kampanii pojawiła się wraz z banerem na stronie internetowej: Twojej TV, gazety Mój Przeworsk, TV Jasło, Wirtualne Jasło www.wirtualnejaslo.pl, Jasło 4u www.jaslo4u.pl, UG w Białobrzegach i Łańcucie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu, Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym, Radia Leliwa
 • 1-30.03.2015 – PSSE w Przemyślu, Wojewódzki Szpital w Przemyślu, „Szkoła rodzenia”, Poradnie ginekologiczno-położnicze, Szpital Miejski w Przemyślu, Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu, 8 Poradni Ginekologiczno-Położniczych NZOZ w Mieście Przemyśl i powiecie Przemyskim – Akcja edukacyjna dla kobiet przebywających na oddziale ginekologiczno położniczy, w szpitalach i poradniach w Przemyślu
 • 10.03.2015 – PSSE w Złotowie, Starostwo Powiatowe w Złotowie – Punkt informacyjno–edukacyjny, którego celem było promowanie Kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
 • 10.03.2015 – PSSE w Łańcucie – Szkolenie dla pracowników PSSE w Łańcucie, którego zakładało przedstawienie celów i założeń kampanii oraz planu działań na I półrocze roku 15 pracownikom tut. Stacji
 • 10.03.2015 – PSSE Mielec – Organizacja punktu Informacji Medycznej w PSSE Mielec
 • 10-11.03.2015 – PSSE Rzeszów, Hala Podpromie w Rzeszowie – Międzynarodowe Targi Edukacyjne „Edusalon”. Prowadzono stoisko informacyjno–edukacyjne dot. profilaktyki palenia tytoniu oraz dopalaczy w ramach kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
 • 16.03.2015 – PSSE Krosno, RCKP Krosno – Spektakl profilaktyczny „Żyj poza klatką”
 • 17.03.2015 – PSSE w Nisku, LO w Rudniku n/Sanem – Punkt informacyjno–edukacyjny
 • 18.03.2015 – PSSE Brzozów, Poradnia „K”, Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Noworodkowy, Szkoła Rodzenia – Punkt informacyjno–edukacyjny w Poradniach “K”
 • 20.03.2015 – PSSE w Przemyślu, Rynek Miasta Przemyśla – Happening ekologiczny mający na celu dostarczenie wiedzy na temat czynników wpływających na zdrowie: takich jak unikanie uzależnień od tytoniu, alkoholu i substancji psychoaktywnych, organizacja punktu informacyjno-edukacyjnego
 • 23.03.2015 – PSSE w Nisku, SPZZOZ-Przychodnia Specjalistyczna w Nisku, Poradnia dla Kobiet-Niżańska Szkoła rodzenia – Wykład/emisja filmu „Wieczne dziecko”
 • 24.03.2015 – PSSE w Przemyślu, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu – Konferencja szkoleniowa pt. ”Zagrożenia płynące ze środków zastępczych – działania profilaktyczne” dla dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pedagogów, psychologów szkolnych
 • 26.03.2015 – PSSE Strzyżów, Powiat strzyżowski – Konkurs plastyczny ,,Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” dla 3 szkół ponadgimnazjalnych
 • 27.03.2015 – PSSE Leżajsk – Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu „ARS, czyli jak dbać o miłość”
 • 27.03.2015 – PSSE Dębica, Powiat dębicki – Stoisko informacyjno–edukacyjne
 • 27.03.2015 – PSSE Przeworsk, Powiat przeworski – Zajęcia edukacyjne z młodzieżą

01.04.2015 Administrator