Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Działania kampanijne lipiec 2015 – województwo podlaskie

0

Działania kampanijne lipiec 2015 – województwo podlaskie

 • 01.07.2015 – PSSE Mońki, Burmistrz Moniek, Rada Miejska w Mońkach, Osiedlowy Plac Zabaw – Otwarcie Wakacji – „Festyn osiedlowy”
 • 02.07.2015 – PSSE Hajnówka, Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce – Letnia Szkoła Bezpieczeństwa 2015
 • 06.07.2015 – PSSE Bielsk Podlaski, Placówki wypoczynku letniego – Spotkanie edukacyjne z uczestnikami wypoczynku letniego
 • 08.07.2015 – PSSE Hajnówka, Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach – Letnia Szkoła Bezpieczeństwa 2015
 • 08.07.2015 – PSSE Bielsk Podlaski, Placówki wypoczynku letniego – Spotkanie edukacyjne z uczestnikami wypoczynku letniego
 • 13.07.2015 – PSSE Augustów, Obozy i kolonie letnie w powiecie augustowskim – Akcja profilaktyczna wśród uczestników letniego wypoczynku
 • 14.07.2015 – PSSE Augustów, Obozy i kolonie letnie w powiecie augustowskim – Akcja profilaktyczna wśród uczestników letniego wypoczynku
 • 14.07.2015 – PSSE Augustów, Portal internetowy www.augustow24pl; Tygodnik „Przegląd Powiatowy”; Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Augustowie; Urząd Miasta w Lipsku; Urzędy Gmin w Nowince, Bargłowie Kościelnym, Płaskiej, Sztabinie, Augustowie; Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne powiatu augustowskiego – Propagowanie wiedzy na temat szkodliwości używania dopalaczy
 • 15.07.2015 – PSSE Hajnówka, Ośrodek Wypoczynkowy Bachmaty w Dubiczach Cerkiewnych – Letnia Szkoła Bezpieczeństwa 2015
 • 16.07.2015 – PSSE Augustów, Obozy i kolonie letnie w powiecie augustowskim – Akcja profilaktyczna wśród uczestników letniego wypoczynku
 • 16.07.2015 – PSSE Kolno, Urzędy Gmin powiatu kolneńskiego – Propagowanie wiedzy na temat szkodliwości używania dopalaczy
 • 17.07.2015 – PSSE Augustów, Obozy i kolonie letnie w powiecie augustowskim – Akcja profilaktyczna wśród uczestników letniego wypoczynku
 • 17.07.2015 – PSSE Siemiatycze, Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w Nurcu Stacji – Akcja profilaktyczna „Uzależnieniom Powiedz Nie”
 • 17.07.2015 – PSSE Łomża, Plaża Miejska obok Mostu Hubala w Łomży – Akcja Plaża 2015
 • 17.07.2015 – PSSE Suwałki, Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno–Wypoczynkowy „Zatoka Uklei” w Gawrych Rudzie – Demonstracja upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu
 • 20.07.2015 – PSSE Augustów, Obozy i kolonie letnie w powiecie augustowskim – Akcja profilaktyczna wśród uczestników letniego wypoczynku
 • 20.07.2015 – PSSE Hajnówka, Gminna Biblioteka w Narwi – Filie w Łosince i Trześciance – Letnia Szkoła Bezpieczeństwa 2015 – akcja z Policją, Strażą Pożarną i Strażą Graniczną
 • 21.07.2015 – PSSE Augustów, Obozy i kolonie letnie w powiecie augustowskim – Akcja profilaktyczna wśród uczestników letniego wypoczynku
 • 22.07.2015 – PSSE Suwałki, Zespół Szkół w Płocicznie Tartak – Demonstracja upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu
 • 22.07.2015 – PSSE Bielsk Podlaski, Placówki wypoczynku letniego – Spotkanie edukacyjne z uczestnikami wypoczynku letniego
 • 23.07.2015 – PSSE Augustów, Obozy i kolonie letnie w powiecie augustowskim – Akcja profilaktyczna wśród uczestników letniego wypoczynku
 • 24.07.2015 – PSSE Hajnówka, Świetlica socjoterapeutyczna w Hajnówce – Letnia Szkoła Bezpieczeństwa 2015
 • 24.07.2015 – PSSE Sejny – Zawarcie koalicji między Urzędem Miejskim w Sejnach, Pogotowiem SPZOZ w Sejnach, Komendą Powiatową Policji w Sejnach oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Sejnach
 • 27.07.2015 – PSSE Augustów, Obozy i kolonie letnie w powiecie augustowskim – Akcja profilaktyczna wśród uczestników letniego wypoczynku
 • 29.07.2015 – PSSE Augustów, Obozy i kolonie letnie w powiecie augustowskim – Akcja profilaktyczna wśród uczestników letniego wypoczynku
 • 30.07.2015 – WSSE Białystok, Białystok – Podsumowanie II edycji programu „ARS, czyli jak dbać o miłość”
 • lipiec 2015 – PSSE Grajewo, Teren miasta w Grajewie„Wakacje bez uzależnień”

03.08.2015 Administrator