Profilaktyka uzależnień w szkole i jej specyfika – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0
Rate this post

Maciej Zygo, MONAR Lublin Data publikacji: 17 marzec 2015 wybor_drogi-3970688-2978171

Profilaktyka w tym uzależnieniu rozumiana jest jako „proces korygujący niedostatki wychowania” (Gaś 2006).

Na czym powinna polegać profilaktyka uzależnienia?

  • wspieraniu dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu
  • ograniczeniu/likwidowaniu czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy tryb życia
  • inicjowaniu/wzmacnianiu czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu

W prawidłowej i pełnej profilaktyce potrzebna jest współpraca pomiędzy wieloma osobami: personelu szkoły z rodzicami oraz instytucji rządowymi jaki i pozarządowymi. Przeciwdziałanie, wczesne wykrywanie i zdiagnozowanie problemu może zapobiec doraźnym problemom zdrowotnym, z powodu używania substancji psychoaktywnych. Wszystkie programy profilaktyczne, poza wyżej wymienionymi „standardami„ powinny uwzględniać bezpieczeństwo uczniów i nie powodować dodatkowych szkód. Powinny zapewniać poszanowanie godności, indywidualności oraz prawa do dyskrecji ucznia.

Kolejny aspekt, który program powinien zawierać, to adekwatność tematów, czasu realizacji oraz poruszanych problemów, w zależności do wieku uczniów i środowiska, w którym dana placówka funkcjonuje.

Wymaga to określnia stopnia zagrożenia:

  • grupa niskiego zagrożenia – jest to grupa, do której należą osoby nie doświadczające większych trudności życiowych, nie podejmujące zachowań ryzykownych; osoby będące jeszcze przed inicjacją
  • grupa podwyższonego ryzyka –  jest to grupa osób, u której obserwuje się liczne i poważne czynniki ryzyka, choć nie było jeszcze niepokojących zachowań oraz osoby, które podjęły choć jedno zachowanie ryzykowne; osoby będące po inicjacji
  • grupa wysokiego ryzyka – należą do niej osoby, u których zachowania ryzykowne i problemy są głęboko utrwalone, i które odczuwają poważne i negatywne konsekwencje swoich zachowań ryzykownych np. narkomani, przestępcy

Fot.: © fotoschab – Fotolia.com