Program edukacyjny ars

0
Rate this post

POMOC W SZKOLEPromowanie prawa do nauki poprzez promowanie równości w dostępie do szans edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych.Jest to główny cel realizowany przez służby pomocy szkolnej i specjalistycznej pomocy skierowanej do uczniów z niepełnosprawnościami.

Obecnie jest ustalonym faktem, że integracja szkolna nie jest procesem „pionowym”, lecz przeciwnie, procesem „horyzontalnym”, siatkowym i szeroko rozpowszechnionym, który musi aktywować i synergizować zasoby wielu znaczących podmiotów, angażując w logikę sieci wszystkie dane: nauczyciel pomocniczy, inni nauczyciele i personel szkoły, koledzy z klasy, operatorzy usług, asystenci edukacyjni, rodzina i społeczność.

Szkoła jest podporą tego systemu i odgrywa fundamentalną rolę w zdrowiewciazy.pl budowaniu sieci działań mających na celu bardziej kompleksowy indywidualny projekt ucznia.

Cele

Ogólnym celem jest zapewnienie nieletnim i młodocianym niezbędnej pomocy w dostępie i korzystaniu z usług szkolnych, poprzez metody interwencyjne, które na podstawie działań zaplanowanych w kontekście szkolnym świadczą usługi mające na celu zapewnienie ciągłości działania szkoły. relacje relacyjne, promowanie socjalizacji, komunikacji, autonomii, uczenia się i szkolenia w zintegrowanych kontekstach.

 • Od 2005 roku nasza Spółdzielnia prowadzi pomoc szkolną przy pomocy wyspecjalizowanego zespołu koordynatorów, psychologów i asystentów specjalistów.
  Personel
 • Celem zaangażowanych profesjonalistów jest przygotowanie indywidualnego programu edukacyjnego dla każdego ucznia, dostosowanego do jego specyficznych potrzeb i osobowości.

Właśnie w celu zapewnienia efektywności ścieżki edukacyjnej usługa realizowana jest w porozumieniu z pracownikami szkoły, władzami lokalnymi i rodzinami, zapewniając okresowe momenty konfrontacji wszystkich zaangażowanych stron.

Pomoc szkolna to sektor

Wktóry Spółdzielnia w ostatnich latach mocno zainwestowała, koncentrując się na ciągłym szkoleniu kadry, zaangażowanej w comiesięczne szkolenia i spotkania aktualizacyjne mające na celu integrację wiedzy teoretycznej z tym, co konkretne doświadczenie oferuje do eksperymentowania.

Kursy doszkalające koncentrują się na ważnych zagadnieniach, takich jak aspekty prawne dotyczące niepełnosprawności, indywidualne planowanie edukacyjne, relacje z rodziną, autonomia małoletniego niepełnosprawnego, specjalne potrzeby edukacyjne i etyka zawodowa, korzystanie z oprogramowania i programów przydatnych do poprawy uczenia się nieletnich poszło za nimi.

Powołanie wraz z założeniem stowarzyszenia, komitetu naukowego i międzykulturowego promotorów, miało na celu powołanie do życia Ośrodka Badań nad Zdrowiem Harmonijnego Rozwoju Jednostki w Środowisku, mającego na celu pogłębienie tematów badawczych już w statucie i kierunku metod stosowanych przez stowarzyszenie (trzyletni projekt diapason zdrowia).

Pomoc szkolna to sektorProgram rozwinął się na dwóch podstawowych osiach

1) CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH, którego programy naukowo-badawcze (1991-1999) pod opieką Trenera prof. Marcella Balconi (lekarza, pioniera psychoanalizy dziecięcej) dotyczyły:

 • psychoza i procesy integracyjne
 • profilaktyka i klinika wczesnego dzieciństwa
 • profilaktyka i klinika dorastania
 • rozwój i psychosomatyka
 • metody leczenia wspierające osobę
 • realizacja badań podłużnych oraz badań porównawczych i interdyscyplinarnych.

2) TRANSKULTUROWE CENTRUM BADAWCZE, którego programy naukowo-badawcze (1991-1997) nadzorowane przez Trenera Marcello Piccardo (autora, pioniera kina) dotyczyły:

 • rozwój myśli wyrażonej: głos i słowa
 • rozwój reprezentacji myśli: sztuka i rzemiosło
 • rozwój wzajemnych relacji podmiot-przedmiot: zabawa i doświadczenie