Szkoly ponadgimnazjalne

0
Rate this post

Gimnazjum jest częścią pierwszego cyklu kształcenia, podzielonego na dwie następujące po sobie i obowiązkowe ścieżki szkolne: pięcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum.

Gimnazjum poprzez dyscypliny

 • stymuluje rozwój umiejętności samodzielnej nauki i interakcji społecznych
  organizuje i poszerza wiedzę i umiejętności, także poprzez alfabetyzację i pogłębione
 • studia w zakresie technologii informacyjnych, także w odniesieniu do tradycji kulturowej oraz społecznej, kulturowej i naukowej ewolucji współczesnej rzeczywistości
 • stopniowo rozwija kompetencje i umiejętność wyboru odpowiadające uzdolnieniom i zawodom uczniów
 • zapewnia odpowiednie narzędzia do kontynuacji działań edukacyjnych i szkoleniowych,
  wprowadza naukę drugiego języka Unii Europejskiej pomaga ukierunkować się na
 • późniejszy wybór kształcenia i szkolenia (Ustawa 53 z 2003 r.).Dekret Prezydenta RP 89 z 2009 roku regulował reorganizację I cyklu (i przedszkola).

Dekret Prezydenta RP 122 z 2009 r. uregulował koordynację zasad oceniania uczniów.

NapisyUczęszczanie do gimnazjum jest obowiązkowe dla wszystkich włoskich i zagranicznych uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową.Pierwszy cykl kształcenia kończy się egzaminem państwowym, którego zdanie stanowi dostęp do drugiego cyklu kształcenia.

Godziny operacji

Tygodniowy rozkład zajęć w gimnazjum, zorganizowanych według przedmiotu, wynosi 30 godzin (art. 5 dekretu prezydenckiego 89 z 2009 r.).

W zależności od dostępności miejsc i aktywowanych usług można zorganizować zajęcia rozszerzone. Pracują po 36 godzin tygodniowo na zajęciach zdrowiewciazy.pl dydaktycznych i dydaktycznych z obowiązkiem dwóch lub trzech powrotów po południu, ze stołówką lub bez.
Na prośbę większości rodzin wydłużony czas może zostać wydłużony do 40 godzin.

Klasy

Pierwsze klasy gimnazjum składają się zwykle z minimum 18 uczniów, a maksymalnie 27 (ale mogą osiągnąć 28, jeśli są odpoczynki). Jeśli jako pierwsza zostanie utworzona tylko jedna klasa, uczniowie mogą mieć 30 lat.

W szkołach położonych na małych wyspach, w gminach górskich oraz na terenach zamieszkałych przez mniejszości językowe istnieje możliwość utworzenia klas liczących co najmniej 10 uczniów.

KlasyW tych samych obszarach, jeśli nie zostaną osiągnięte liczby tworzące odrębne klasy I, II i III, możliwe jest uruchomienie zajęć ze studentami różnych lat studiów, które jednak nie mogą pomieścić więcej niż 18 studentów.

Klasy gimnazjalne przyjmujące uczniów z niepełnosprawnościami składają się zwykle z nie więcej niż 20 uczniów, jeśli uczniowie niepełnosprawni znajdują się w trudnej sytuacji. (art. 5 Dekretu Prezydenta RP 81 z 2009 r.).

Dyscypliny nauki

Rozporządzenie ministerialne 254 z 2012 r. określiło kierunki studiów dla uczniów gimnazjów, obowiązujące od roku szkolnego 2013-2014:

 • Włoski
 • Język angielski i drugi język wspólnoty
 • Historia
 • Geografia
 • Matematyka
 • Nauki ścisłe
 • Muzyka
 • Sztuka i wizerunek
 • Wychowanie fizyczne
 • Technologia.

Do tych dyscyplin dodaje się nauczanie o obywatelstwie i konstytucji (wprowadzone ustawą 169 z 2008 r.).

Dodatkowo dla uczniów, którzy z niego korzystają, przewidziana jest nauka religii katolickiej w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Uczniowie, którzy z niego nie korzystają, mogą zdecydować się na naukę innego przedmiotu, wspomaganą naukę indywidualną lub mogą poprosić o odroczenie wjazdu lub wcześniejszego zakończenia nauki.Dekret Prezydenta RP 89 z 2009 r. (art. 5) określił również godziny nauczania dla każdej dyscypliny lub grupy dyscyplin, zarówno dla zajęć zwykłych, jak i rozszerzonych.