Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Szkolenie z profilaktyki dopalaczy

0

Szkolenie z profilaktyki dopalaczy

augustc3b3w24-5262332-3734048

W dniu 10 grudnia 2015 r. w Gimnazjum Nr 2 im. Sybiraków w Augustowie odbyło się szkolenie z profilaktyki dopalaczy pt. „Psychospołeczny aspekt zażywania „dopalaczy” i innych środków psychoaktywnych przez młodzież”.

Szkolenie przeprowadziła pani Elżbieta Powichrowska- dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych „ETAP” w Białymstoku. Spotkanie odbyło się w ramach programu koordynowanego i realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Augustowie pt. „Profilaktyczny program przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Zostało ono sfinansowane przez Urząd Miasta w Augustowie.

Źródło: augustow24.pl

14.01.2016