Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Będą ostrzegać i szkolić

0

Aby zmienić zachowania zdrowotne przyszłych matek oraz poprawić zdrowie ich potomstwa, Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutem Medycyny Pracy oraz Instytutem Medycyny Wsi rozpoczął realizację „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy.

26.11.2013