Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Program edukacyjny pn.: „ARS, czyli jak dbać o miłość”

0

Program edukacyjny pn.: „ARS, czyli jak dbać o miłość”

Informujemy, że Minister Edukacji Narodowej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego, objęła honorowym patronatem program edukacyjny pn.: „ARS, czyli jak dbać o miłość”. Program realizowany jest w ramach projektu pn.: „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu i tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego ze środkówSzwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Głównym celem Programu jest ograniczenie spożywania alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku 15 – 49 lat. Dodatkowymi beneficjentami są rodziny kobiet, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele, pracownicy wybranych zakładów pracy.

26.11.2013