Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Szkolenia dla przedstawicieli firm

0

Szkolenia dla przedstawicieli firm

Szkolenia te kierowane są do przedstawicieli Firm, które zgłosiły wolę uczestniczenia w programie i zakwalifikowały się do udziału w projekcie.

Spotkania odbędą się w: 1. Gdańsku – 25 września 2013 r., 2. Katowicach – 16 października 2013 r., 3. Poznaniu – 30 października 2013 r., 4. Warszawie – 13 listopada 2013 r., 5. Łodzi – 27 listopada 2013 r.

Tematem szkoleń będą kwestie dotyczące przygotowania, realizacji i ewaluacji programu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przez pracowników, dedykowanego do wdrożenia w zakładzie pracy.

26.11.2013