Psychoterapia członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

dr Barbara Będkowska-Korpała, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Data publikacji: 10 styczeń 2014 leczenie_alkoholizmu_100-4058804-1706653

Problem uzależnienia dotyka całą rodzinę, niejednokrotnie prowadząc do różnych dysfunkcji w zakresie systemu rodzinnego oraz ujawnienia się zaburzeń u różnych jej członków. Dlatego w specjalistycznych poradniach leczenia uzależnień także prowadzona jest pomoc osobom z rodziny pacjenta uzależnionego. Członkowie rodzin mają możliwość diagnozy lekarskiej i psychologicznej.

Standardowo, postępowanie terapeutyczne wobec członków rodziny osoby uzależnionej, poprzedzone jest diagnozą i ustaleniem kierunków dalszej pomocy. Na początku proponowana jest psychoedukacja dotycząca medycznych, psychologicznych i społecznych aspektów uzależnienia i tzw. współuzależnienia oraz rozpoznanie wpływu uzależnienia na sytuację rodzinną i osobistą. Ważnym aspektem jest analiza własnego wzorca funkcjonowania w relacji z osobą uzależnioną oraz podjęcie aktywności w kierunku korzystnych zmian. Dużą wartością uczestniczenia w terapii grupowej jest budowanie więzi i możliwość dawania i otrzymywania wsparcia od innych osób, także doświadczających skutków trudności wynikających z uzależnienia osoby bliskiej.

W późniejszym okresie (zwykle w drugim roku leczenia) prowadzona jest psychoterapia osobistych problemów emocjonalnych oraz uczenie się nowych umiejętności psychologicznych, interpersonalnych i społecznych wspierających zdrowienie osoby oraz system rodzinny (m.in. role rodzicielskie). Formy psychoterapii najczęściej mają charakter sesji indywidualnych i/lub grupowych.

Coraz częściej w placówkach prowadzone jest poradnictwo rodzinne, terapia małżeńska lub rodzin. Taka forma pomocy proponowana jest przede wszystkim tym parom, w których osoba uzależniona ma ustabilizowaną abstynencję oraz jeśli jest to wczesny okres leczenia uzależnienia to uczestniczy w swojej terapii. Także w niektórych poradniach leczenia uzależnień oferowana jest specjalistyczna pomoc dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych dorastających w rodzinie z problemem alkoholowym, potocznie określanych jako osoby z „DDA” („Dorosłe Dziecko Alkoholika”), których problemy emocjonalne i zachowania związane są warunkami rozwoju. Także prowadzona jest pomoc dla osób doświadczających przemocy. Dla tych grupy pacjentów tworzone są w placówkach specjalne programy terapeutyczne. Programy psychoterapii członków rodzin osób uzależnionych oraz terapii małżeńskiej/rodzin realizują psychoterapeuci, a przede wszystkim specjaliści psychoterapii uzależnień.

Fot.: © WavebreakMediaMicro – Fotolia.com