Zdrowie w ciąży – Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych – Zdrowie w ciąży – publikacje dla zakładów pracy

0

Ilość odsłon: 739

 Tytuł publikacji Plik do pobrania 
Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym.Gdzie szukać pomocy?Poradnie leczenia uzależnień.Ośrodki Rehabilitacyjne.Oddziały Detoksykacyjne.Punkty Konsultacyjne.Hostele.Badania w zakresie HIV/AIDS.

Programy leczenia substytucyjnego.

Publikacja Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
Warszawa 2011.

Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem.
Bliżej siebie dalej od narkotyków.

Poradnik dla rodziców.

O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii – poradnik dla rodziców.
Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi.
Program warsztatów dla rodziców.