Szukaj – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

1. Czynniki psychologiczne związane z leczeniem niepłodności – część 2 (Dobrostan psychiczny) Wśród czynników psychologicznych wpływających na powstawanie zaburzeń płodności wymienia się: cechy osobowości, stany emocjonalne, konflikty wewnętrzne dotyczące rodzicielstwa i oczekiwań … Utworzone: 24 sierpień 2017 2. Otoczenie społeczne wobec osoby uzależnionej (Uzależnienie od alkoholu) … (np. w chorobie alkoholowej) decyduje wiele czynników. Wśród nich znajdują się cechy samej choroby, zmiany, które zaszły w procesie postępowania choroby, czynniki związane … Utworzone: 10 grudzień 2015 3. Picie ryzykowne, picie szkodliwe i uzależnienie od alkoholu (Uzależnienie od alkoholu) … od alkoholu. Uzależnienie od alkoholu powstaje z niewyjaśnionych powodów, ale z całą pewnością ma swoje podłoże przez nadmierne spożywanie alkoholu. Cechy charakterystyczne to: pojawienie się zjawiska … Utworzone: 08 październik 2015 4. Płodowy zespół alkoholowy (FAS) (Uzależnienie od alkoholu) … anomalii wyrażający się mniej lub bardziej widocznymi deformacjami budowy kończyn, twarzy, mięśni i wadami narządów wewnętrznych. Cechy charakterystyczne wyróżniające dzieci z FAS Charakterystyczne … Utworzone: 30 wrzesień 2015 5. Działalność doradcza i wspierająca dla osób uzależnionych i współuzależnionych (Uzależnienie od alkoholu) … takiej osobowości. Podkreśla jej pozytywne cechy, prowadzi do pozytywnego myślenia i we własne siły oraz pomaga w radzeniu sobie z bieżącymi sytuacjami i problemami. psychoterapia rekonstrukcyjna … Utworzone: 24 czerwiec 2015 6. Etiologia i mechanizmy fizjologiczne uzależnienia (Uzależnienie od innych substancji psychoaktywnych) … lub uzależnienia cierpi dodatkowo na inne zaburzenia psychiczne CECHY TEMPERAMENTU A UWARUNKOWANE GENTYCZNIE AKTYWNOŚCI UKŁADÓW NEUROPRZEKAŹNIKOWYCH (WG. CLONINGERA) Udział czynników … Utworzone: 03 luty 2015 7. Pacjenci z problemem alkoholowym (Uzależnienie od alkoholu) Od alkoholu uzależniają się różni ludzie, a prawie wszystkie ofiary uzależnienia od alkoholu okresowo demonstrują zachowania określone jako destruktywne i antyspołeczne. Kto jest zagrożony … Utworzone: 02 luty 2015 8. Używki w ciąży – problem polskich kobiet? (mazowieckie) … alkoholu w ciąży jest dopuszczalne lub nawet zalecane. W konsekwencji w 2012 roku u 0,5% badanych dzieci z wadami wrodzonymi stwierdzano cechy alkoholowego zespołu płodowego (FAS) w postaci m.in. niedorozwoju … Utworzone: 15 marzec 2013 9. Konferencja prasowa inaugurująca Projekt KIK/68 (mazowieckie) …  w ciąży jest dopuszczalne lub nawet zalecane. W konsekwencji w 2012 roku u 0,5% badanych dzieci z wadami wrodzonymi stwierdzano cechy alkoholowego zespołu płodowego (FAS) w postaci m.in. niedorozwoju płyte … Utworzone: 15 marzec 2013