Aby zdrowie oczu było traktowane priorytetowo wrzesień 2020

0
Rate this post

Światowa Organizacja Zdrowia zatwierdziła rezolucję w World Sight Report, której celem jest dotarcie do miliarda ludzi na całym świecie, którzy nie mają dostępu do podstawowych usług okulistycznych.

Nowa rezolucja Światowego

Zgromadzenia Zdrowia (WHA), zatwierdzona przez jego państwa członkowskie, wzywa kraje do przyjęcia zaleceń zawartych w raporcie (aby przeczytać go w całości w języku angielskim, kliknij tutaj) i aby pielęgnacja oczu stała się integralną częścią ubezpieczenia , uniwersalny sanitarny.

Ponad 2,2 miliarda ludzi na całym świecie ma problemy ze wzrokiem lub jest niewidomych – więcej niż jedna na cztery osoby na całym świecie.

Około miliarda ludzi cierpi na schorzenie, które mogło zostać zdiagnozowane na czas lub na które jest suplementówo. Raport wskazuje, że dzieje się tak, ponieważ wiele osób nie może uzyskać dostępu do usług zdrowotnych, których potrzebują i kiedy ich potrzebują, lub nie stać ich na nie.

Obciążenie złym stanem zdrowia oczu spada nierównomiernie w najbiedniejszych krajach i nieproporcjonalnie dotyka zmarginalizowanych grup, takich jak ludzie o niskich dochodach, kobiety, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, mniejszości etniczne i ludy tubylcze.

Raport WHO daje krajom nowy impuls do eliminowania nierówności w dostępie i świadczeniu usług zdrowia oczu. Raport wprowadza również koncepcję zintegrowanej opieki okulistycznej skoncentrowanej na ludziach (IPEC): oznacza to dążenie do zapewnienia, że ​​każdy jest dostępny, zgodnie z jego potrzebami, przez całe życie. Juliet Milgate, dyrektor ds. polityki i obrony globalnej Sightsavers, powiedziała:

  1. „Systemy opieki zdrowotnej stoją obecnie w obliczu bezprecedensowych wyzwań – naszą rolą jest pomaganie krajom w rozwiązywaniu tych problemów, aby zaspokoić potrzeby wszystkich w zakresie opieki okulistycznej.
  2. Będziemy współpracować z rządami i naszymi partnerami, aby promować i wspierać realizację relacji i zapewnić, że nikt nie zostanie pominięty.”

Firma Sightsavers jest zaangażowana w pomoc w krajach, w których pracujemy, w tworzeniu usług okulistycznych, które docierają również do osób niepełnosprawnych, zapewniając dostępność usług bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Oczekuje się, że problemy ze wzrokiem i ze zdrowiem oczu drastycznie wzrosną w ciągu najbliższych kilku dekad, a liczba osób niewidomych potroi się do 2050 r., o ile nie zostaną podjęte dalsze działania.

Bezpieczeństwo w pracy: narzędzia ochronne to priorytet

Bezpieczeństwo pracy to jedna z najważniejszych kwestii w branży, stale ewoluująca zgodnie z nowymi potrzebami pojawiającymi się w miejscu pracy. Ochrona pracowników nie skupia się już wyłącznie na zdrowiu fizycznym, ale także na wpływie środowiska pracy na psychikę.

Filarem bezpieczeństwa jest prewencja: wychodząc od niej można drastycznie zmniejszyć ryzyko, dlatego niezbędne jest zainwestowanie również w kursy informujące pracowników o tym, jak wydostać się z niebezpiecznych sytuacji.

bezpieczenstwo-w-pracy-narzedzia-ochronne-to-priorytetInwestowanie w bezpieczeństwo pracy to ogromna korzyść dla firmy, zarówno dla personelu, jak i dla rentowności: wykonywanie zadań w bezpiecznym środowisku pozwala na spokojną pracę, a w konsekwencji wzrost produktywności.

Ochrona bezpieczeństwa: co mówi prawodawstwo

Ustawodawstwo, które określa zasady i obowiązki firm i pracowników w zakresie bezpieczeństwa, należy znaleźć w skonsolidowanej ustawie 81/2008. Ustawa zajmuje się identyfikacją czynników ryzyka, w celu ich ograniczania, a jednocześnie podkreśla wagę stałego monitorowania podejmowanych działań zapobiegawczych.

Każda firma musi opracować wspólną strategię dotyczącą ochrony personelu: nawet jeśli ma tylko jednego pracownika, musi przygotować politykę informacyjną i szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa.

Aby pracownik nie narażał się na żadne ryzyko podczas wykonywania określonego zadania, jest oczywiście pracodawca, który musi zastosować wszelkie wymagane prawem środki, aby środowisko było bezpieczne, informując o tym personel.

Z którym można się kontaktować poprzez dokument oceny ryzyka ratyfikowany przez pracodawcę.

Wyznaczany jest również inspektor BHP odpowiedzialny za profilaktykę i ochronę, coraz częściej wybierany poza firmą, którego zadaniem jest przeprowadzanie kontroli w miejscu pracy w celu weryfikacji niebezpiecznych warunków oraz przedstawianie planów szkoleń i informacji dla personelu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj