Klasyfikacja urządzeń ochronnych

0
Rate this post

W sztuce. 74 ustawy skonsolidowanej pojęcie środków ochrony indywidualnej jest jasno wyrażone: są to środki ochrony pracownika przed niektórymi zagrożeniami, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania jego obowiązków, zagrażając jego zdrowiu i bezpieczeństwu.

Przed przyjęciem urządzenie ochronne musi spełniać normy wymagane przez europejskie prawodawstwo, przejść testy mające na celu sprawdzenie jego solidności i ergonomii. Etykieta, która zostanie umieszczona na tych przyrządach, musi również zawierać pełne następujące informacje: nazwa producenta, certyfikat, klasa ochrony.

Jak są podzielone ŚOI produkowane w wykwalifikowanych firmach, takich jak Emme Cinque?

Istnieją trzy kategorie: pierwsza obejmuje urządzenia potrzebne do wykonywania zadań niskiego ryzyka. W takim przypadku sam pracownik określi zasadniczy poziom ochrony. Z drugiej strony ratownicy należą do trzeciej kategorii i służą do ochrony przed śmiertelnymi zagrożeniami, zarówno natychmiastowymi, jak i skutecznymi w czasie, jeśli na przykład pracownicy zetkną się ze szkodliwymi substancjami.

  • Obejmuje to urządzenia chroniące drogi oddechowe i chroniące przed upadkiem z wysokości, a także chroniące oczy i twarz pracownika przed niebezpiecznymi materiałami, a także ciało w przypadku porażenia prądem elektrycznym.
  • Wreszcie, wszystkie te urządzenia do pośredniego ryzyka, które nie należą do pozostałych dwóch wspomnianych powyżej, należą do drugiej kategorii.

Dogłębne badanie oznakowania

Ustawa ujednolicona ilustruje również przepisy dotyczące znaków bezpieczeństwa, które pozwalają pracownikom łatwo zidentyfikować występowanie zagrożeń, wskazując, jak zachować się w określonych sytuacjach.

Rozmieszczenie znaków należy do pracodawcy, jeśli nie można ograniczyć niebezpieczeństwa poprzez zastosowanie innych środków ochrony, zapewnienie pracownikom odpowiedniego przeszkolenia, aby skutecznie rozumieli znaczenie poszczególnych znaków bezpieczeństwa, a w konsekwencji, jakie zachowania muszą być wdrożone.

Aby optymalnie funkcjonowały, znaki muszą być dobrze zaprojektowane i umieszczone we właściwym miejscu, unikając umieszczania ich obok innych wskaźników, które mogą w jakiś sposób dezorientować wyobrażenia pracownika, uniemożliwiając mu odpowiednie nastawienie do sytuacji.

Znaki są klasyfikowane według koloru, z których każdy ma określone znaczenie: czerwony, okrągły, z czarnym piktogramem na białym tle, komunikuje zakaz lub niebezpieczny kontekst. Jeśli natomiast są kwadraty z białym piktogramem na czerwonym tle, chcą wskazać lokalizację materiałów i sprzętu przeciwpożarowego.

Szczególną ostrożność wyrażają tablice ostrzegawcze w kształcie trójkąta z czarnym piktogramem na żółtym tle, wskazujące np. na obecność niebezpiecznego materiału. Znaki nakazu, swoim okrągłym kształtem z białym piktogramem na niebieskim tle, ostrzegają o konieczności wykonania określonej czynności, np. noszenia osobistego urządzenia zabezpieczającego.

Wreszcie, znaki bezpieczeństwa pokazują trasy, którymi należy podążać i wyjścia, których należy użyć w razie niebezpieczeństwa, i są rozpoznawalne dzięki kwadratowemu kształtowi z białym piktogramem na zielonym tle.

Azbest i zdrowie we Włoszech: priorytety i perspektywy w trzydziestą rocznicę przetargu

Transmisja na żywo

Z okazji trzydziestej rocznicy wejścia w życie ustawy 257/92 zakazującej stosowania azbestu we Włoszech, Ministerstwo Zdrowia i Istituto Superiore di Sanità proponują spotkanie w celu omówienia inicjatyw, które mają zostać podjęte w następnym okresie w zakresie badań i opinii publicznej. zdrowie związane z problemem azbestu.

transmisja-na-zywoW ciągu dnia zaprezentowane zostaną najnowsze dane epidemiologiczne dotyczące chorób azbestozależnych we Włoszech, aby podzielić się jednolitym obrazem wiedzy i wypełnić lukę informacyjną.

Cel i cele

Celem wydarzenia jest wznowienie debaty promowanej 20 października 2021 r. przez Parlament Europejski zatwierdzeniem tekstu P9_TA (2021) 0427 Ochrona pracowników przed azbestem, ponownie stawiając w centrum kwestię azbestu w krajach UE debaty, w celu utrwalenia współpracy i operacyjnych relacji międzyinstytucjonalnych oraz odpowiadania na prośby o propozycje, pozyskiwanie wkładu wszystkich zainteresowanych stron 24 marca 2022 9:30-13:30

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj