Efekty psychologa po premii

0
Rate this post

Jednak zgodnie z Konstytucją Światowej Organizacji Zdrowia z 1948 r. zdrowie definiuje się jako:

„Stan pełnego samopoczucia fizycznego, społecznego i psychicznego, a nie tylko brak choroby lub ułomności. […] Zdrowie jest zasobem codziennego życia, a nie celem istnienia. Jest to pozytywna koncepcja, która zwiększa zasoby społeczne i osobiste, a także zdolności fizyczne”.

Dlatego hierarchizowanie cierpienia, umieszczanie tego fizycznego na górze, a psychicznego na dole, jest konstrukcją społeczną, którą jako społeczność powinniśmy zburzyć, aby zdrowie psychiczne mogło mieć większe zainteresowanie także na poziomie politycznym.

  • W rzeczywistości, według przewodniczącego Narodowej Rady Zakonu Psychologów (CNOP) Davida Lazzari, odrzucenie premii było poważnym błędem.
  • W konsekwencji należy przede wszystkim porzucić pogląd, że psychologia jest luksusem dla nielicznych i zacząć identyfikować ją jako zasób mający na celu poprawę indywidualnego i zbiorowego dobrostanu psychicznego.

W obliczu odrzucenia premii pojawiła się pewna świadomość na poziomie regionalnym

W rzeczywistości gubernator regionu Lacjum Nicola Zingaretti zapowiedział przeznaczenie 2,5 mln euro funduszu na dostęp do opieki psychiatrycznej i profilaktyki chorób psychicznych, skierowanej przede wszystkim do ludzi młodych i bardziej niestabilnych.

Pomysł polegałby zatem na przekazaniu bonu do wykorzystania w obiektach publicznych w regionie. Zwiększyłoby to, jak dotąd, bardzo mały odsetek psychologów działających w sektorze publicznym, właśnie ze względu na niskie otrzymywane fundusze.

Lombardia i Kampania organizują się również, aby promować inicjatywy związane ze zdrowiem i dobrostanem psychicznym swoich obywateli, takie jak instytucja bezpłatnego podstawowego psychologa.

Bardzo podobnie jest też posłanka Partii Demokratycznej Giuditta Pini, która zainicjowała propozycję powołania APU, czyli Powszechnej Pomocy Psychologicznej. Innymi słowy, aby dać każdemu możliwość posiadania podstawowej psychologii, ponieważ mają podstawową medycynę.

Zamierzam zatem zmodyfikować cały system opieki zdrowotnej dla całego kraju.

  • Oznaczałoby to zmianę ważnych wymiarów z wielu punktów widzenia, ze społecznego na polityczny.
  • Niemniej jednak jedynym regionem, który faktycznie uruchomił w tej chwili usługę psychoterapeutyczną, nawet jeśli tylko dla najmłodszych, wydaje się być Veneto.
  • W pozostałej części Włoch zebrano jednak ponad 200 tys. podpisów za przywróceniem przez rząd premii psychologa w kolejnym kroku.

zamierzam-zatem-zmodyfikowac-caly-system-opieki-zdrowotnej-dla-calego-krajuPodsumowując, aby dokonać rzeczywistych zmian w tym zakresie, z pewnością należy dążyć do zwiększenia finansowania, ale wcześniej ważne jest podnoszenie świadomości i informowanie społeczności o ochronie zdrowia psychicznego. W ten sposób przyszło do rozważenia i zagwarantowania tego jako prawa przyznanego wszystkim, wszystkim ekonomicznym segmentom społeczeństwa.

Międzynarodowy Program Zdrowia Cegieł – ProMIS zorganizował webinarium zatytułowane „Poza europejską strategią na zdrowie 2020: możliwości finansowe i priorytety tematyczne” w dniu 20 kwietnia w godzinach 10.00-12.30.

Seminarium internetowe W pełnej synergii z różnymi inicjatywami już wdrożonymi w ramach nowego europejskiego programowania finansowego na lata 2021-2027 na poziomie krajowym i europejskim, ma ono na celu dostarczenie dogłębnej analizy nowych ram finansowych w kontekście zdrowia, zgodnie z obecnie wspólne podejście do „zdrowia we wszystkich politykach”.

  1. Zgodnie z tą strategią w rzeczywistości zdrowie angażuje wiele sektorów i wielu podmiotów w sposób synergiczny i przekrojowy, czego dowodem jest wciąż trwający kryzys pandemiczny.
  2. Mając na celu stworzenie synergii również między funduszami związanymi z różnymi programami finansowania UE, wydarzenie skoncentruje się na 4 konkretnych makroobszarach o znaczeniu europejskim i krajowym, analizując strategie i działania z nimi związane: zdrowie cyfrowe, nowotwory, choroby rzadkie i zdrowe i aktywne starzenie się.
  3. Odbiorcami spotkania są ogólnokrajowi i regionalni specjaliści zajmujący się zdrowiem oraz inni interesariusze obszaru regionalnego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj