Obowiązki osoby odpowiedzialnej

0
Rate this post

Inne wytyczne to:

Austriacki Kodeks Żywności (w skrócie Codex) podsumowuje między innymi to, co dotyczy ogólnego postrzegania handlu w Austrii. Jest to zobiektywizowana opinia biegłego. Służy do publikacji oznaczeń materiałów, definicji pojęć, metod badania i zasad oceny oraz wytycznych „do produkcji i obrotu towarami”. Odpowiednie rozdziały dla producentów kosmetyków to:

Kosmetyki B33: kosmetyki naturalne, alkohol nacierający, filtr przeciwsłoneczny
Dobra Praktyka Wytwarzania

Przepisy dotyczące kosmetyków organicznych: Dyrektywa – Produkty rolne z produkcji ekologicznej i produkty pochodne (produkcja ekologiczna RL)

Międzynarodowe wytyczne i oceny

 • Wskazówki dotyczące SCCS
 • opinie
 • ÖNORMY lub normy CEN/ISO
 • Wprowadzanie na rynek kosmetyków
 • Europejskie rozporządzenie w sprawie kosmetyków (EG) nr 1223/2009 stanowi:

„Produkty kosmetyczne udostępniane na rynku muszą być bezpieczne dla zdrowia ludzkiego w normalnym lub dającym się racjonalnie przewidzieć zastosowaniu, w szczególności biorąc pod uwagę następujące punkty: prezentację, etykietowanie, instrukcje użytkowania i usuwania, inne informacje lub informacje dostarczone przez osobę odpowiedzialną. Umieszczenie ostrzeżeń nie zwalnia osoby odpowiedzialnej z obowiązku przestrzegania pozostałych wymagań Rozporządzenia.”

Nie ma wymogu uzyskania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu (pierwsze wprowadzenie na rynek wspólnotowy) produktów kosmetycznych, tj. nie ma oficjalnego przeglądu przed wprowadzeniem na rynek.

Jednak przed wprowadzeniem do obrotu należy spełnić wszystkie wymagania i warunki prawa kosmetycznego (raport bezpieczeństwa, substancje zabronione itp.). Przedsiębiorca musi zgłosić swoje produkty w europejskiej bazie danych CPNP. Importerzy, którzy kupują produkty z krajów trzecich, są prawnie równoważni producentom. Importowane produkty muszą zatem być wytwarzane i oznakowane zgodnie z prawem UE (szczegółowe informacje znajdują się w zadaniach osoby odpowiedzialnej i sprzedawcy).

Osoba odpowiedzialna i jej zadania

Osobą odpowiedzialną jest (osoba prawna lub fizyczna):

 • producent (osoba fizyczna/prawna, która wytwarza produkt kosmetyczny lub osoba fizyczna/prawna, która zleca wytworzenie lub opracowanie produktu kosmetycznego i wprowadza go do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym) lub
  importer lub
 • w pewnych okolicznościach sprzedawca lub
  osoba zamieszkała w UE, na którą producent, importer lub sprzedawca przekazuje odpowiedzialność na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

osoba-odpowiedzialna-i-jej-zadania-2Zgodnie z art. 4 i 5 osoba odpowiedzialna musi zapewnić zgodność z przepisami każdego produktu kosmetycznego wprowadzonego do obrotu, za który jest odpowiedzialna.

 • Bezpieczeństwo (art. 3) – produkty kosmetyczne muszą być bezpieczne dla zdrowia ludzkiego przy normalnym lub dającym się racjonalnie przewidzieć stosowaniu
 • Powiadomienie (art. 13) – Zanim produkt kosmetyczny zostanie wprowadzony do obrotu,
 • Komisja musi zostać powiadomiona drogą elektroniczną
 • Wytwarzanie zgodnie z Dobrą Praktyką Wytwarzania (Artykuł 8)
 • Tworzenie i zarządzanie kartoteką informacji o produkcie i oceną bezpieczeństwa (art. 10 + 11)

osoba-odpowiedzialna-i-jej-zadaniaSubstancje CMR (art. 15) i substancje zabronione (art. 14 w połączeniu z załącznikiem II) nie mogą być stosowane, substancje określone w załącznikach III-VI tylko zgodnie z określonymi ograniczeniami

Nanomateriały (art. 16) – Oprócz zgłoszenia zgodnie z art. 13 produkty kosmetyczne zawierające nanomateriały muszą być zgłaszane Komisji drogą elektroniczną na sześć miesięcy przed wprowadzeniem ich do obrotu

 1. Oznakowanie (art. 19) i oświadczenia reklamowe (art. 20)
 2. Zgłaszanie poważnych działań niepożądanych (art. 23)
 3. Informowanie opinii publicznej o składzie jakościowym i ilościowym oraz o (poważnych) skutkach niepożądanych (art. 21)
 4. Zadania osoby odpowiedzialnej zostały szczegółowo opisane w kolejnych rozdziałach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj