Etykietowanie kosmetyków

0
Rate this post

Wymagania dotyczące produktów bez skazy mikrobiologicznej i higienicznej stale rosną. Niniejsza książka została napisana z punktu widzenia mikrobiologicznego i higienicznego i ma na celu dostarczenie praktykom w firmach, takim jak kierownicy zakładów, deweloperzy i osoby odpowiedzialne za zapewnienie jakości i badania, ale także ekspertom z innych kierunków, instrukcji proceduralnych i praktycznych informacji na temat wykonanie higieny przemysłowej dać. Wszystkie ważne aspekty higieny przemysłowej są tutaj zebrane, aby możliwy był dobry przegląd aktualnego stanu wiedzy w tej dziedzinie.

Informacje obowiązkowe

Następujące informacje muszą być wyraźnie widoczne, czytelne i nieusuwalne na opakowaniu ORAZ pojemniku produktu kosmetycznego zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) 1223/2009 (z uwzględnieniem kilku wyjątków):

 • imię i adres
 • zawartość nominalna
 • trwałość
 • Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania
 • Numer partii
 • składniki
 • Symbol (otwarta księga ręką)
 • Odniesienie do dalszych informacji
 • symbole identyfikacyjne

Ten symbol (otwarta księga z ręką) wskazuje, że środki ostrożności lub wykaz składników są podane na kartce papieru lub karcie dołączonej lub dołączonej do produktu kosmetycznego.

Ikona otwartego słoika z kremem

Okres ważności po otwarciu

Symbol otwartego słoika z kremem wskazuje okres, w którym produkt kosmetyczny po otwarciu może być nadal uważany za bezpieczny (okres ważności po otwarciu lub okres po otwarciu – PAO). Okres ten jest określony w miesiącach lub latach w symbolu tygla lub obok niego. Miesiące oznaczane są skrótem „M”, a lata „J”. Musi być zadeklarowana zarówno na pojemniku, jak i na opakowaniu zewnętrznym.

 • Ikona klepsydry
 • Najlepiej przed

Sama data lub odniesienie do miejsca, w którym data minimalnej trwałości jest podana na opakowaniu, poprzedzona jest symbolem klepsydry lub napisem „Najlepiej spożyć przed…”

 • Koło z napisem UVA
 • Ochrona UVA

Filtry przeciwsłoneczne z tym symbolem (kółko z napisem UVA) deklarują, że niniejszy produkt kosmetyczny jest zgodny z zaleceniami UE dotyczącymi minimalnej skuteczności ochrony przeciwsłonecznej przed promieniowaniem UV-B i UV-A. Patrz „Zalecenie Komisji 2006/647/WE w sprawie skuteczności produktów przeciwsłonecznych i powiązane informacje producenta.

Zapachy alergenowe

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kosmetyków (WE) nr 1223/2009 (art. 19), 26 składników (załącznik III) również musi być zadeklarowanych ze względu na ich potencjał alergizujący.

zapachy-alergenoweNie wystarczy wskazać je pod zbiorczym terminem „perfumy” lub preparaty ziołowe, takie jak olejki eteryczne i ekstrakty, jeśli poszczególne substancje są obecne w stężeniu większym niż 0,001% w przypadku produktów, które pozostają na skórze/włosach („pozostawiaj- na produkty) lub 0,01% dla środków spłukiwanych lub wypłukiwanych (produkty spłukiwane).

Zapach „Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde” jest zakazany ze względu na swoje właściwości uczulające. Substancja ta została zakazana od 23 sierpnia 2021 r. i może nie być już udostępniana. (Rozporządzenie (UE) nr 2017/1410)

 1. **) Butylofenylometylopropional zostanie zakazany od 1 marca 2022 r. ze względu na jego klasyfikację jako CMR (reprotoksyczny) (rozporządzenie (UE) nr 2021/1902)
  Oświadczenia reklamowe kosmetyków
 2. Oświadczenia reklamowe muszą być użyteczne, zrozumiałe i wiarygodne oraz umożliwiać konsumentom końcowym podejmowanie świadomych decyzji zakupowych.

Wymogi dotyczące reklamy reguluje rozporządzenie (WE) nr 1223/2009, art. 20 „Oświadczenia reklamowe” oraz rozporządzenie (UE) nr 655/2013 ustanawiające wspólne kryteria uzasadniania oświadczeń reklamowych w związku z produktami kosmetycznymi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj