Kosmetyki organiczne

0
Rate this post

Na poziomie europejskim nie ma jednolitych, prawnych definicji pojęć kosmetyki naturalne i kosmetyki organiczne. Istnieją różne kosmetyki naturalne i ekologiczne znaki jakości, które opierają się na wytycznych prawa prywatnego. Kryteria leżące u ich podstaw są różne, więc produkty te nie spełniają jednolitego standardu. Ta sytuacja jest dezorientująca zarówno dla konsumentów, jak i producentów.

Kosmetyki naturalne

W Austrii austriacka książka żywnościowa ÖLMB (Codex Alimentarius Austriacus, w skrócie Codex) podsumowuje, czego konsument oczekuje od kosmetyków naturalnych i czego dotyczy opinia publiczna.

  • Ten rozdział kodeksu dotyczący kosmetyków naturalnych jest dostępny od 2008 r. i w razie potrzeby jest aktualizowany przez Podkomisję ds. Kosmetyków w celu spełnienia oczekiwań konsumentów. W dniu 6 lutego 2017 roku jako dozwolony środek konserwujący włączono kwas dehydrooctowy. Pełny tekst znajduje się w Kodeksie, rozdział B 33 Produkty kosmetyczne, podrozdział: Kosmetyki naturalne.
  • Kosmetyki organiczne, uregulowane w unijnej ustawie wykonawczej do przepisów dotyczących jakości (EU-QuaDG), Federalnym Dzienniku Ustaw I nr 130/2015 oraz odpowiedniej dyrektywie, która obowiązuje od 1 grudnia 2017 r. i zastępuje rozdział A8 Kodeksu, sekcja 6 Kosmetyki organiczne .

Wraz z wejściem w życie unijnej ustawy wykonawczej do rozporządzeń w sprawie jakości (EU-QuaDG) treść rozdziału A 8 Kodeksu „Produkty rolne z produkcji ekologicznej i produkty pochodne” została włączona do wytycznych opracowanych przez Radę Konsultacyjną ds.

Produkcji Ekologicznej w zgodnie z sekcją 13 Rozporządzenia UE w sprawie jakości – Ustawa wykonawcza (EU-QuaDG), Federalny Dziennik Ustaw I nr 130/2015 Wytyczna – produkty rolne z produkcji ekologicznej i produkty pochodne (produkcja ekologiczna RL) ma wpływ uprzedmiotowionego eksperta opinii, podobnie jak w przypadku austriackiej książki kulinarnej.

Oznakowanie i reklama produktów kosmetycznych

Które zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami w tej sekcji, zawierają wyraźne odniesienie do produkcji zgodnej z tymi wytycznymi (wyprodukowano zgodnie z wytycznymi Rady Doradczej ds. Produkcji Ekologicznej „Produkcja Ekologiczna, Sekcja Kosmetyków Ekologicznych” ).

Firmy kosmetyczne, które wprowadzają swoje produkty na rynek jako kosmetyki organiczne, muszą poddać swoją działalność kontroli organicznej jednostce kontrolnej, która jest już uznana za produkcję ekologiczną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 834/2007.

  • oznakowanie-i-reklama-produktow-kosmetycznychNależy określić jednostkę certyfikującą i można przymocować pieczęć organu kontrolnego, ale nie logo wspólnoty ekologicznej, ponieważ rozporządzenie UE w sprawie produkcji ekologicznej nie ma zastosowania do produktów kosmetycznych.
  • Naturalne składniki kosmetyków organicznych dzielą się na substancje naturalne pochodzenia rolniczego (produkty roślinne i zwierzęce) oraz pozarolnicze (surowce mineralne i woda).

Co najmniej 95% składników roślinnych i zwierzęcych pochodzenia rolniczego musi odpowiadać przepisom dotyczącym produkcji ekologicznej/ekologicznej (Rozporządzenie (WE) nr 834/2007 wraz z rozporządzeniami wykonawczymi). Ponadto musi istnieć minimalna zawartość biologiczna w oparciu o produkt końcowy (patrz tabela poniżej). Ma to na celu przeciwdziałanie nieuzasadnionej pochwale organicznej, na przykład w przypadku roztworu wodnego z „homeopatyczną” ilością surowca o jakości organicznej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj