Płodowy zespół alkoholowy (FAS) – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska, Zakład Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Data publikacji: 30 wrzesień 2015

ciezarna_fas-3382630-5938404

Alkoholowy Zespół Płodowy (Fetal Alcohol Syndrome – FAS) jest zespołem chorobowym, która wiąże się z występowaniem nieprawidłowości w zakresie rozwoju fizycznego, umysłowego i prowadzi do zaburzeń zachowania. Picie alkoholu w czasie ciąży zaburza rozwój płodu. Nie istnieje bezpieczna dawka alkoholu, o której można z całą pewnością powiedzieć, że nie wpływa niekorzystnie na płód.

Czym jest FAS?

FAS nie jest skutkiem uzależnienia się płodu od alkoholu przyjmowanego przez matkę. Nie powstaje ani tuż przed porodem ani w jego trakcie. FAS powstaje na skutek przyjmowania alkoholu przez ciężarną kobietę w każdym momencie ciąży. Alkohol dociera do płodu przez łożysko, wraz z krwią matki. Na działanie alkoholu szczególnie wrażliwy jest rozwijający się mózg dziecka – część neuronów w mózgu dziecka obumiera, część migruje do niewłaściwych obszarów mózgu lub tworzy nieprawidłowe połączenia.

Podstawowe kryteria

 1. Przed i pourodzeniowy deficyt wzrostu, wagi ciała i obwodu głowy,
 2. Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, które wyraża się jako upośledzenie funkcji fizycznych, intelektualnych i społecznych,
 3. Zespół fizycznych anomalii wyrażający się mniej lub bardziej widocznymi deformacjami budowy kończyn, twarzy, mięśni i wadami narządów wewnętrznych.

Cechy charakterystyczne wyróżniające dzieci z FAS

 1. Charakterystyczne rysy twarzy dziecka – mogą być słabo widoczne u noworodków oraz u osób dorosłych. Najbardziej nasilone są u dzieci między 2 a 10 rokiem życia,
 2. Niedobory wzrastania w zakresie długości ciała i masy, rozpoczynające się w okresie prenatalnym i utrzymujące się po urodzeniu, mimo właściwego odżywiania – charakterystyczna jest niska urodzeniowa masa ciała, później – niska masa ciała w stosunku do wzrostu,
 3. Nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego – małogłowie, drżenia, nadruchliwość, pobudzenie, nadwrażliwość na bodźce, upośledzenie funkcji poznawczych (m.in. zaburzenia uwagi, pamięci, trudności w rozumieniu pojęć abstrakcyjnych, w ocenie sytuacji, rozwiązywaniu problemów, nieumiejętność uczenia się na własnych błędach), trudności w kontrolowaniu impulsów poziom inteligencji większości osób z FAS jest przeciętny, ich IQ mieści się w granicach normy,
 4. Wady wrodzone (zwłaszcza serca, uszu, oczu, stawów), rozszczep wargi lub podniebienia, hyper- lub hipotonia (nadmierne lub zbyt małe napięcie mięśniowe).

Fot.: © Halfpoint – Fotolia.com

Źródło:

 1. Thackray HM, Tifft C: Fetal Alcohol Syndrome, Pediatrics in Review 2001;22(2)
 2. T. Kulisiewicz, Uzależnienie alkoholowe, PZWL, Warszawa 1982;
 3. A. A. Portnow, I. N. Piatnickaja, Klinika alkoholizmu, PZWL, Warszawa 1977;
 4. M. Klecka, Ciąża i alkohol. W trosce o Twoje dziecko, Wydanie I, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, Warszawa 2006.
 5. D. Hryniewicz, Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydawnictwo Edukacyjne parpamedia, Warszawa 2007.