Rozmowa z członkiem rodziny uzależnionym od alkoholu – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

dr Barbara Będkowska-Korpała, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Data publikacji: 10 styczeń 2014 gdy_ktos_bliski_pije_za_duzo_100-9503807-6204902

Zwykle im większy problem alkoholowy tym trudniej jest podejmować poważną, konstruktywną rozmowę motywującą do podjęcia leczenia. Jeśli te rozmowy podejmują bliscy bez wcześniejszego przygotowania to mogą one przebiegać bardzo burzliwie, w klimacie wzajemnych pretensji.

Poniżej znajduje się kilka wskazówek przydatnych w rozmowie ze szkodliwie pijącym czy też uzależnionym członkiem rodziny:

  • Przed taka rozmową warto zapoznać się z problematyką uzależnienia, możliwościami pomocy i zastanowić się nad swoimi uczuciami i przekonaniami dotyczącymi problemów alkoholowych oraz członka rodziny;
  • Wskazane jest aby rozmowy prowadzić gdy osoba jest trzeźwa, aby mogła w pełni świadomie uczestniczyć w rozmowie;
  • Warto wcześniej zaprosić/poinformować o potrzebie porozmawiania z uzależnionym członkiem rodziny;
  • Rozmowa powinna odbywać się w miejscu bezpiecznym, w którym nikt ani nic np. telefony nie będą przeszkadzały;
  • Warto w czasie rozmowy pamiętać o zasadach dobrego porozumiewania się np.:
  1. stosowanie komunikatów typu Ja np. „Zauważyłem, że w ostatnich miesiącach przynajmniej raz w tygodniu jesteś pijana”, „Czułam się zażenowana gdy na imieninach u Ani upiłeś się”,
  2. mówienie o faktach, unikanie osądzania i krytykowania osoby natomiast koncentrowanie się na opisie zachowań,
  3. jasne określenie i skoncentrowanie się na celu rozmowy – unikanie mówienia o wielu sprawach (można zaplanować kolejną rozmowę, której tematem inny aspekt sprawy),
  4. zadawanie pytań, aby dowiedzieć się co osoba nadmiernie pijąca myśli o zdarzeniach, obserwacjach i rozumieniu faktów, które przytaczane są w rozmowie,
  5. przyjęcie otwartej postawy i ukierunkowanie się na poszukiwanie rozwiązań np. w wyniku rozmowy może okazać się, że osoba uzależniona planuje konstruktywne zmiany.

Rozmowy te nie należą do prostych. Można skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą przygotować się do takiej rozmowy lub też poprosić o konsultację rodzinną, małżeńską/pary. Warto też rozważyć uczestniczenie w programie psychoedukacyjnym dla członków rodzin osób uzależnionych, które prowadzą specjalistyczne placówki leczenia uzależnień.

Fot.: © Photographee.eu – Fotolia.com