Działania kampanijne grudzień 2014 – województwo śląskie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Administrator – Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Data publikacji: 08 styczeń 2015

  • grudzień 2014 – Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej – XXIII Finał Rejonowej Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
  • grudzień 2014 – Chorzowskie Centrum Kultury w Chorzowie, Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach – Spektakl teatralny dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
  • grudzień 2014 – Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie – Akcja profilaktyczno – edukacyjna poświęcona tematyce szkodliwości palenia tytoniu oraz profilaktyki od środków psychoaktywnych
  • 09.12.2014 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. M. Kopernika – Warsztaty w zakresie profilaktyki uzależnień dla pedagogów i psychologów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
  • 10.12.2014 – Miejski Dom Kultury w Lublińcu – Akcja profilaktyczna podczas Regionalnej Olimpiady Promocji Zdrowia adresowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  • 12-15.12.2014 – Zespół Szkól Zawodowych Izby Rzemieślniczej w Rybniku – Szkolenia dla koordynatorów programów profilaktycznych
  • 13.12.2014 – Zespół Szkól Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku – Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej służb mundurowych i trudnej młodzieży
  • grudzień 2014 – Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu Oddział w Zawierciu – Akcja profilaktyczna
  • 19.12.2014 – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłobucku, Miejski Dom Kultury w Myszkowie – Akcja edukacyjna nt. profilaktyki uzależnień i zwrócenie uwagi na problem uzależnień, szczególnie od środków psychoaktywnych